Teknostart for Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk)

Teknostart for Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk)

KKJ

KJEL1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24

Informasjon om studiestart for Industriell økonomi og teknologiledelse

 

Studenter ved studieprogrammet industriell økonomi og teknologiledelse skal følge en av fire teknologiretninger. Den første uken vil dere være samlet på MTIØT sin TEKNOSTART, men deretter vil dere fordeles på emner etter val av teknologiretning.

TEKNOSTART består av:

1: Prosjekt: Dette er et gruppearbeid innenfor INDØK. Fokus ligger på å vise hvordan gode matematikk-kunnskaper er en viktig del av det å kunne diskutere tema innenfor økonomi og ledelse.

2: Grupperefleksjon/-arbeid: Prosjektet skal utføres i grupper, og dere lærer litt om hvordan man kan jobbe i grupper for å øke effektiviteten på gruppearbeidet og samtidig heve kvaliteten. Vi diskuterer også litt om læring og læringsstrategier på universitetet.

3: Informasjon om MTIØT: TEKNOSTART har også noen informasjonsforelesninger, blant annet om valg av teknologiretning.

Har du spørsmål ta kontakt med instituttkontoret på e-post iot@iot.ntnu.no

Timeplan

Timeplan

09.15-10.00: INTRO til TEKNOSTART gruppe A i KJEL 1 v/Torvatn. Introduksjon til prosjekt og gruppeinndeling gruppe B i KJEL2 ved Egging/LA-ene.

10.15-11.00: INTRO til TEKNOSTART gruppe B i KJEL 1 v/Torvatn. Introduksjon til prosjekt og gruppeinndeling gruppe A i KJEL2 ved Egging/LA-ene.

11.00-12.15: Lunsj

12.15-13.00: Teknologiretning EMIL og Data gruppe A Rom: KJEL1. Teknologiretning PUP og Marin gruppe B Rom: KJEL2

13.15-14.00: Teknologiretning EMIL og Data gruppe B Rom: KJEL1. Teknologiretning PUP og Marin gruppe A Rom: KJEL2

14.15-15.00: Læring og fagstabens rolle gruppe A v/Torvatn (KJEL1), Teamøving 1 for gruppe B i KJEL2 ved LA-ene

15.15-16.00: Læring og fagstabens rolle gruppe B v/Torvatn (KJEL1), Teamøving 1 for gruppe A i KJEL2 ved LA-ene

09.15-10.00: INTRO til TEKNOSTART gruppe A i KJEL 1 v/Torvatn. Introduksjon til prosjekt og gruppeinndeling gruppe B i KJEL2 ved Egging/LA-ene.

10.15-11.00: INTRO til TEKNOSTART gruppe B i KJEL 1 v/Torvatn. Introduksjon til prosjekt og gruppeinndeling gruppe A i KJEL2 ved Egging/LA-ene.

11.00-12.15: Lunsj

12.15-13.00: Teknologiretning Data gruppe A (20 minutter Monteiro, 15 minutter stud, 10 minutter Q&A), Rom: KJEL1. Teknologiretning PUP gruppe B (20 minutter Eikevik, 15 minutter stud, 10 minutter Q&A) Rom: KJEL2

13.15-14.00: Teknologiretning Data gruppe B (20 minutter Monteiro, 15 minutter stud, 10 minutter Q&A), Rom: KJEL1. Teknologiretning PUP gruppe A (20 minutter Eikevik, 15 minutter stud, 10 minutter Q&A) Rom: KJEL2

 

14.15-15.00: Læring og fagstabens rolle gruppe A v/Torvatn (KJEL1), Teamøving 1 for gruppe B i KJEL2 ved LA-ene

15.15-16.00: Læring og fagstabens rolle gruppe B v/Torvatn (KJEL1), Teamøving 1 for gruppe A i KJEL2 ved LA-ene

09.00-10.00: Mulighet til jobbing med prosjektet v/LA-ene)

10.00-11.00: Infomøte gruppe A i S6 sammen med sos (Roar Brattås/Tove Krokstad). Læring – klassemiljø/forventninger til hverandre for gruppe B i S3 (v/Torvatn).

11.00-12.00: Infomøte gruppe B i S6 sammen med sos (Roar Brattås/Tove Krokstad). Læring – klassemiljø/forventninger til hverandre for gruppe A i S3 (v/Torvatn).

12.00-16.00: Mulighet for jobbing med prosjektet (v/LA-ene)

 

09.00-10.30: Gruppeøving 2 for gruppe A, gruppeøving 3 for gruppe B (v/LAene)

10.30-12.00: Gruppeøving 2 for gruppe B, gruppeøving 3 for gruppe A (v/LAene)

12.15-16.00: Jobbing med prosjektet. (v/LAene)

09.00-11.00: Jobbing med prosjektet (v/LA-ene)

11.15-12.00: Forberede presentasjoner av prosjektet (v/LA-ene)

12.15-13.00: Presentasjoner av prosjekt for gruppe A. Læringsmål for studieprogrammet og typiske jobber for gruppe B.

13.15-14.00: Presentasjoner av prosjekt for gruppe B. Læringsmål for studieprogrammet og typiske jobber for gruppe A

14.15-15.00: Evaluering av TEKNOSTART (bruker to rom)

15.15-16.00: Valg av KTR (bruker to rom med link mellom)

Faglig/sosial ekskursjon til Stiklestad - «Førsteklasseturen» (eget program Appendix 1)

 

08.00: Avgang buss Gløshaugen (oppmøte foran Hovedbygget)

09.00: Ankomst Norske Skog, Skogn

11.45: Avgang buss Norske Skogn

12.00: Ankomst Stiklestad

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Omvisning på Stiklestad

14.00-15.00: Teamarbeid ved Finnestrand

15.00-15.30: Første Bli-kjent-runde v/Finnestrand og Torvatn

15.30-15.45: Kaffepause med frukt

15.45-17.00: Øving om kommunikasjon/valg av gruvesjef ved Finnestrand

17.00-18.00: Gjennomgang av krasjlandingsøvelsen v/Torvatn

18.00-19.00: Andre Bli-kjent-runde v/Finnestrand og Torvatn

19.00-21.00: Middag

21.00-22.00: Tredje Bli-kjent-runde v/Finnestrand og Torvatn

22.00: Avgang buss Stiklestad

23.30: Ankomst buss Gløshaugen

 

For måltider på førsteklasseturen må vi ha informasjon om eventuelle allergier.

I henhold til GDPR (general data protection regulation) er instituttet pålagt å innhente samtykke for behandling av personopplysninger. Informasjon om allergier regnes som personopplysninger.

Oversikt over allergier vil bli registrert av studentassistent Merethe Tvedt ved IØT (merethtv@stud.ntnu.no) og hotellet vil bli informert om allergier (antall med ulike allergier, men ikke navn).

Listen vil bli slettet så snart turen er gjennomført.