Teknostart for Fysikk og matematikk

Teknostart for Fysikk og matematikk

Velkommen som student høsten 2020! 

Du vil motta en velkomstmail fra NTNU hvor du vil finne opplysninger om hvordan du kan registrere deg som ny student. Dette er viktig at du gjør før Teknostart Tirsdag 11. august da du trenger internett-tilgang under prosjektarbeidet.

Du finner programmet for studiestart under.

Velkommen til studiestart 2020

I begynnelsen av uke 31 vil du motta en e-post fra NTNU. Etter dette kan du registrere deg som student. 

For å bli registrert som student ved NTNU, få tilgang til studentressurser som Studentweb og Blackboard, samt å registerer deg til fag og eksamener, så er det viktig at du registerer deg som student ved å følge punktene på denne lista. 

Vi oppmuntrer også alle studenter til å delta på alle samlinger fra første dag for å sørge for at du ikke går glipp av viktig informasjon. Dette er også en god mulighet til å bli kjent med dine medstudenter. Mer informasjon om programmet finner du under. 

Dette er et frivillig repetisjonskurs som tar for seg deler av matematikken som undervises på videregående. Kurset gir ingen studiepoeng. På grunn av Covid-19, blir kurset heldigitalt i år, og det går av stabelen i uke 32, altså 3.-7. august. Vi vil holde en nettbasert forelesning hver dag, samt publisere videoserie og en selvtest for hvert tema.

Du trenger ikke å melde deg på dette kurset. Men sjekk nettsiden for mer informasjon hvor du også kan teste deg selv for å se om du trenger å ta kurset. 

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart mandag 10. august

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Vi starter studieåret med immatrikulering – som er en felles digital oppstartseremoni for alle nye studenter. 

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vi oppfordrer alle nye studenter til å møte medstudenter og linjeforeninger på campus for å se den digitale immatrikuleringen sammen.

Møt din linjeforening og medstudenter kl 10.30 ved inngangen til Kjemiblokkene og NV-gangen, Gløshaugen. 

Obs: husk 1-meters avstand til andre, for en trygg studiestart. 

Del 1 av immatrikuleringen (felles digital oppstartseremoni) starter 11.00 via lenken over, og del 2(velkomsthilsen fra fakultet for naturvitenskap) vil bli tilgjengelig her på siden.

 

Fakultet for naturvitenskap ønsker velkommen

Tekstet video? Husk på å skru på teksting ved å trykke på ikonet til venstre for tannhjulet (Teksting (c)) når videoen spilles av.

 

Risikogruppe eller forhindret i å møte?
Hvis du er i en av risikogruppene, anbefaler vi at du ser immatrikuleringen hjemme på YouTube. Linken til YouTube sendingen vil komme her. 

Gi beskjed til Fakultet for naturvitenskap på e-post, studier@nv.ntnu.no, dersom du blir forhindret fra å møte.

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og vil i 2020 pågå i den første uka av semesteret (uke 33).

Teknostart i 2020 består av et programspesifikt prosjekt med fokus på fagfelt og gruppearbeid.

Tirsdag 11. august

Kl. 11.00-14.00: Registrering av oppmøte og bli kjent med studieprogrammet ditt
Rom: R1, Realfagsbygget, Gløshaugen

Onsdag 12. august

Kl. 9.00-16.00: Prosjektdel
Rom: B3-100, B3-104, B3-111, B3-117, B3-121, B3- 161, B3-165, C3-101, C3-107, C3-113. Alle i Realfagsbygget, Gløshaugen

 

Fredag 14. august

Kl. 9.00-12.00: Teknostart avslutning
Rom: B3-100, B3-104, B3-111, B3-117, B3-121, B3- 161, B3-165, C3-101, C3-107, C3-113. Alle i Realfagsbygget, Gløshaugen

Her vil du få mulighet til å stille spørsmål og få hjelp av studenter på denne Facebooksiden. Studentene er tilgjengelige for spørsmål fra kl 09.00-15.00. 

Du kan også finne informasjon på denne dagen på Kom-i-gang nettsiden. 

Fakultet for naturvitenskap ønsker å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Fakultetet har derfor innført et obligatorisk sikkerhetskurs for alle nye studenter.

Tidspunkt: 16.15-18.30

For å følge kurset må du registrere deg på studweb, emnekode: HMS0001. Du må både undervisnings- og vurderingsmelde deg.

For mer informasjon om kurset se her og mer informasjon om oppmøte se her. Din studieprogramkode er MTFYMA. 

Fadderuke og Linjeforening

En linjeforening er en samling av studenter fra et spesifikt studieprogram. De fleste studieprogrammene har sin egen linjeforening, men noen linjeforeninger driftes av- og for flere studieprogram.

Din linjeforening heter Nabla og ønsker å hjelpe deg å finne deg til rette som ny student. Linjeforeningen vil arrangere en fadderuke og du vil få mer informasjon om dette under Immatrikuleringen mandag 10.08. samt i velkomstbrevet ved opptak til studiet. 

Presentasjon av studentråd 

Studentråd:  http://nv.studentrad.no/

Øvrige studentorganisasjoner

Du finner en oversikt over øvrige studentorganiasjoner her https://innsida.ntnu.no/en/studentorg

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. I tillegg vil noe foregå digitalt. Så forbered deg på en høst med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.  Selv om ingen av oss kan spå fremtiden, så må vi alle se for oss en litt annerledes hverdag, og vi må forvente at smittereduserende tiltak vil gjelde hele høstsemesteret. 

Det er obligatorisk kurs for ansatte og studenter om smittevern. Opplæringen skal gjennomføres før du møter på campus.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. 

Hva det kan tilrettelegges for, avhenger av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU