Teknostart for Elektronisk systemdesign og innovasjon

Teknostart for Elektronisk systemdesign og innovasjon

Onsdag 12. august kl. 12:00-12:30: Enkel servering av bagett og drikke ved Ohma Electra (det blå lokomotivet)

 

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU. 

 • Mandag 10. august er det offisiell studiestart med felles immatrikulering på NTNU Gløshaugen
 • Mandag 10. august kl 14:00 er det oppstartsmøte på Teknostart for Elektronisk systemdesign og innovasjon (elsys). Sted: EL5
  Her vil du få informasjon om Teknostart-prosjektet og det vil bli gjennomført en kort spørreundersøkelse som danner grunnlag for gruppeinndeling på prosjektet.
 • Tirsdag 11. - Fredag 14. august: Prosjektarbeid Teknostart. Sted: vil annonseres ved oppstart.
 • Onsdag 12. august kl 13:00 er det orienteringsmøte for studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon (elsys). Sted: EL5

Teknostart består av et prosjekt som blir gjennomført som et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. 

Prosjektleder for Teknostart: Torstein Bolstad - torstein.bolstad@ntnu.no

Hvis du ikke har mulighet til å møte på hele eller deler av Teknostart, ta kontakt med Torstein Bolstad.

Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å ta et oppfriskningskurs i matematikk (sentrale deler av R1 og R2) i uken før Teknostart starter (3.-7. august). 

 

 

Timeplan

Timeplan

Immatrikulering NTNU

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. 
Les mer om immatrikuleringen.

 

kl 14:00: Oppstartsmøte Teknostart for Elektronisk systemdesign og innovasjon (elsys). Sted: EL5

Her vil du få informasjon om Teknostart-prosjektet og det vil bli gjennomført en kort spørreundersøkelse som danner grunnlag for gruppeinndeling på prosjektet.

Kl. 09:00-16:00: Teknostart - gruppearbeid

 

Gruppefordeling og rom legges ut på Blackboard (emnesiden til TTT4255). De som ikke har tilgang der eller ikke finner navnet sitt på lista kan møte i Koopen klokka 9:00 for å få tildelt gruppe og vite hvor gruppa skal være.

Kl. 09:00-12:00: Teknostart - gruppearbeid

 

Kl. 12.00-12:30: Enkel servering av bagett og drikke ved Ohma Electra (det blå lokomotivet)

 

Kl. 13.00-14.30: Orienteringsmøte for Elsys - EL5

Program: 

 • Presentasjon av instituttet ved instituttleder
 • Presentasjon av studieprogrammet
 • Studiekontakten på elsys forteller om hvordan det er å være elsys-student
 • Quiz med premie
 • Informasjon om Teknostart

 

 

Kl. 09:00-16:00: Teknostart - gruppearbeid

Kl. 09:00-16:00: Teknostart - gruppearbeid