Teknostart for Datateknologi (MTDT) og Informatikk (BIT)

Teknostart for Datateknologi (MTDT) og Informatikk (BIT)

Teknostart 2020 vil pågå fra tirsdag 11. august til fredag 14. august!

Teknostart 2020 vil bestå av arbeid i grupper og et kurs i Git. 

Oppfriskingskurs i matematikk – Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å ta et oppfriskningskurs i matematikk (sentrale deler av R1 og R2) i perioden 3. – 7. august.

Spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder innpasning av tidligere studier, studier i utlandet, endringer i studieplanen, overgangssøknader og deltidsstudier? Kontakt:

  • Går du datateknologi: Kontakt Julie Elisabeth Takacs (julie.e.takacs@ntnu.no) ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).
  • Går du informatikk: Kontakt Suzan Bulduk (suzan.bulduk@ntnu.no) ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Har du spørsmål som gjelder innholdet i studieprogrammet ditt, eksempelvis emnevalg, emnevalg ved utenlandsstudier, valg av studieretning, valg av prosjekt- og masteroppgave, utfordringer med studiehverdagen? Kontakt: studier@idi.ntnu.no 

Nedenfor informerer vi om tidsplan for teknostart, immatrikulering, velkomstmøter og informasjonsmøter den første uken som fersk student ved Datateknologi (5-årig) og Informatikk (bachelor).

04 aug 2020

Timeplan

Timeplan

11.00 Digital immatrikulering 

16.15 Informatikk (bachelor): Velkomstmøte og faddergruppeinndeling. Sted: IT-bygget syd, aud. F1

17.15 Datateknologi (5-årig): Velkomstmøte og faddergruppeinndeling. Sted: IT-bygget syd, aud. F1

 

Kl. 10.15 - 11.00 Informasjonsmøte og KiD-foredrag for informatikk (bachelor). 
Sted: IT-bygget syd, aud. F1

Kl. 12.00 - 16.00 Teknostart
(Obligatorisk! For 1. årskurs informatikk (bachelor) og datateknologi (5-årig))

Informasjon om oppmøtested kommer!

For spørsmål om teknostart, kontakt læringsassistent vildera@stud.ntnu.no 

Kl. 12.00 - 16.00 Teknostart
(Obligatorisk! For 1. årskurs informatikk (bachelor) og datateknologi (5-årig))

Informasjon om oppmøtested kommer!

For spørsmål om teknostart, kontakt læringsassistent vildera@stud.ntnu.no 

 

 

 

 

Kl. 10.15 - 11.00 Informasjonsmøte og KiD-foredrag for datateknologi (5-årig). 
Sted: IT-bygget syd, aud. F1

Kl. 12.00 - 16.00 Teknostart
(Obligatorisk! For 1. årskurs informatikk (bachelor) og datateknologi (5-årig))

Informasjon om oppmøtested kommer!

For spørsmål om teknostart, kontakt læringsassistent vildera@stud.ntnu.no 

Kl. 12.00 - 16.00 Teknostart
(Obligatorisk! For 1. årskurs informatikk (bachelor) og datateknologi (5-årig))

Informasjon om oppmøtested kommer!

For spørsmål om teknostart, kontakt læringsassistent vildera@stud.ntnu.no