Teknostart for Bygg- og miljøteknikk 2020

Teknostart for Bygg- og miljøteknikk 2020

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  • Grupperefleksjon - for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  • Prosjekt - gruppearbeid

Oppfriskingskurs i matematikk – Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å ta et oppfriskningskurs i matematikk (sentrale deler av R1 og R2) i uken før studiestart.

  Ta kontakt med studieveileder Linda Fjølstad hvis du har spørsmål til Teknostart for Bygg- og miljøteknikk.

  Informasjonsvideo om Teknostart for Bygg- og miljøteknikk.

Timeplan for Teknostart Bygg- og miljøteknikk

Timeplaner fra og med uke 34 for emnene du skal ta høsten 2020 finner du her: TKT4240 - BM1 Bygningsmaterialer, TDT4110 - Informasjonsteknologi grunnkurs, TMA4100 - Matematikk 1 og TMT4100 - Kjemi. Ta utgangspunkt i informasjonen/timene som gjelder for MTBYGG.

Timeplan

  Gruppe 1 - 8

Kl. 09.15 - 11.00

Konstruksjonslab

Sted: Materialtekniske laboratorier, Richard Birkelands vei 1A, rom 1-132


  Gruppe 9 - 11

Kl. 09.15 - 11.00

Vassdragslab

Sted: Vassbygget, S.P. Andersens veg 5, rom 105


  Gruppe 12 og 13

Kl. 09.15 - 11.00

Varmeledningslab

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 14 - 16

Kl. 09.15 - 11.00

Landmåling

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 17 - 24

Kl. 09.15 - 11.00

Grupperefleksjon Lerkendalsbygget

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, i grupperom

Grupperom:

  Gruppe 1 - 8

Kl. 12.15 - 14.00

Grupperefleksjon Lerkendalsbygget

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, i grupperom

Grupperom:


  Gruppe 25 - 32

Kl. 12.15 - 14.00

Konstruksjonslab

Sted: Materialtekniske laboratorier, Richard Birkelands vei 1A, rom 1-132


  Gruppe 33 - 35

Kl. 12.15 - 14.00

Vassdragslab

Sted: Vassbygget, S.P. Andersens veg 5, rom 105


  Gruppe 36 og 37

Kl. 12.15 - 14.00

Varmeledningslab

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 38 - 40

Kl. 12.15 - 14.00

Landmåling

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg

  Gruppe 9 - 16

Kl. 14.15 - 16.00

Konstruksjonslab

Sted: Materialtekniske laboratorier, Richard Birkelands vei 1A, rom 1-132


  Gruppe 17 - 19

Kl. 14.15 - 16.00

Vassdragslab

Sted: Vassbygget, S.P. Andersens veg 5, rom 105


  Gruppe 20 og 21

Kl. 14.15 - 16.00

Varmeledningslab

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 22 - 24

Kl. 14.15 - 16.00

Landmåling

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 25 - 32

Kl. 14.15 - 16.00

Grupperefleksjon Lerkendalsbygget

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, i grupperom

Grupperom:

  Gruppe 1 - 3

Kl. 09.15 - 11.00

Vassdragslab

Sted: Vassbygget, S.P. Andersens veg 5, rom 105


  Gruppe 4 og 5

Kl. 09.15 - 11.00

Varmeledningslab

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 6 - 8

Kl. 09.15 - 11.00

Landmåling

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 9 - 16

Kl. 09.15 - 11.00

Grupperefleksjon Lerkendalsbygget

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, i grupperom

Grupperom:


  Gruppe 33 - 40

Kl. 09.15 - 11.00

Konstruksjonslab

Sted: Materialtekniske laboratorier, Richard Birkelands vei 1A, rom 1-132

  Gruppe 17 - 24

Kl. 12.15 - 14.00

Konstruksjonslab

Sted: Materialtekniske laboratorier, Richard Birkelands vei 1A, rom 1-132


  Gruppe 25 - 27

Kl. 12.15 - 14.00

Vassdragslab

Sted: Vassbygget, S.P. Andersens veg 5, rom 105


  Gruppe 28 og 29

Kl. 12.15 - 14.00

Varmeledningslab

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 30 - 32

Kl. 12.15 - 14.00

Landmåling

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, 2. etg


  Gruppe 33 - 40

Kl. 12.15 - 14.00

Grupperefleksjon Lerkendalsbygget

Sted: Byggtekniske laboratorier, Høgskoleringen 7A, i grupperom

Grupperom:

Brukes til å skrive rapport og lage filmklipp.