Change to english language

Informasjon om utvekslingssted i utlandet

 • Universitet i Norge:

  NTNU

 • Studieprogram ved NTNU:

  Fysikk og Matematikk

 • Utvekslingsperiode:

  Høst og vår 2017/18

 • Vil du anbefale andre å reise til studiestedet?

  ja

 • Hva er begrunnelsen for anbefalingen?

  Universitetet har eit godt miljø blandt dei internasjonale studentane, så det er lett å bli kjend med dei fleste ikkje-koreanarane. Dorms er veldig billige (ca 5000kr pr semester) , men ein kan/får ikkje lage mat, så alt av mat må kjøpast i kantinene eller liknande. Dei fleste relevante faga er på engelsk, men nivået på engelsken varierar. Det er stort sett mogleg å forstå kva førelesarane seier. Eg opplever det som eit litt lite utval av fag på masternivå, men det er mogleg å fylle opp timeplanen.

 • Har du spørsmål til innholdet i rapporten? Den som har skrevet rapporten har akseptert å bli kontaktet på følgende epost-adresse:

  anna.rekdal@outlook.com

Oppsummering

 • Hvorfor valgte du akkurat dette lærestedet?

  Kult namn, billige dorms.

 • Vil du anbefale andre å dra på utveksling?

  ja

 • Hva ser du som den største gevinsten med utveksling?

  Eg har blitt flinkare til å ta initiativ. Oppleve ein annan kultur

 • Hva ser du som den største ulempen med utveksling?

  Meir bry å finne passande fag.

Sosiale forhold

 • Hvordan var mottaksprogrammet ved studiestedet (orienteringsuke, fadderopplegg)?

  Det var ok. Det var ein del fellesinformasjon med alle utvekslingsstudentane, og ei omvisning på campus. Orienteringa varte 2 dagar. Eg fekk ein buddy, som eg delte med ca 3 andre. Tre buddyar og fadderbarna lagde større grupper, så du fekk litt fleire folk, og det var nødvendig, for buddyopplegget var ikkje organisert, men opp til kvar enkelt gruppe. Eg traff buddyen min ca 3 gongar totalt. Koreanerane må vere med på ein del eksterne aktivitetar i løpet av studiet, og ein av dei dei kan velje er buddyprogrammet, så dei fleste var med fordi det var lite jobb, og ikkje fordi dei hadde eit ønske om å bli kjend med oss... Ein del buddyar var visstnok heilt supre, men ikkje dei fleste.

 • Hvilke tilbud var tilgjengelig ved studiestedet (Fritidsaktiviteter, verv etc.)?

  Det er mykje tilgjengeleg, om du er ivrig og kan koreansk. Det er fortsatt eit greitt tilbod om du ikkje snakkar koreansk, men det er oftare reine internasjonale klubbar og aktivitetar. Fotballag, tennis, piano og klatring er nokre av klubbane eg veit utlendingar er med i.

 • Hvilke tips har du for å bli bedre integrert ved studiestedet?

  Kunne koreansk på høgt nivå... Koreanerane er temmelig dårlege i engelsk, sjølv om dette er eit eliteuniversitet, og er sjenerte. Du kan nok kompensere delvis ved å vere veldig open og utadvendt, eller ved å jobbe i ein lab (slik alle masterstudentane her gjer), eller komme deg inn i ein koreanskdominert klubb.

 • Hva er din vurdering av byen?

  KAIST ligg i utkanten av Daejeon. Eg har berre vore ned i byen nokre få gongar, om du ikkje tel å komme seg til togstatsjonen. Daejeon har ca 1,5 millionar innbyggjarar, så du finn det meste der, men det er ikkje ein veldig spanande by. Seoul er ein time eller to vekk, alt etter om ein køyrer med det raske eller treige toget, og har mykje meir å tilby.

 • Opplevde du språklige utfordringer?

  Ja, med personell på campus (på eit tidspunkt mima eg til dorm manager at dusjen min var tett), og med mange medstudentar. Mange er redde for å snakke engelsk, og heller ikkje veldig flinke. Det går stort sett greitt. På restaurantar og liknande er det veldig greit å kunne litt koreansk. På campus har dei menyar på engelsk. Dei internasjonale studentane er dei eg snakkar mest med, og der er engelsken heilt fin.

 • Hvordan vil du rangere den sosiale opplevelsen?

Akademisk informasjon

 • Hvordan vurderer du det faglige nivået sammenlignet med NTNU?

  Generelt litt lavare. Sjølve undervisningsforma er ganske lik, men med litt mindre fokus på å forklare ting tydeleg. Ein må i større grad finne relevant trening sjølv. Mange flinke folk.

 • Hvordan var undervisningsopplegget sammenlignet med NTNU?

  Øvingsopplegga er ofte mindre omfattande enn ved NTNU, og tel som regel på karakteren. Det er vanskelegare å diskutere pensum/leksene utanom timane, men det er kanskje pga språkbarriera.

 • Hvordan vil du rangere den akademiske kvaliteten?

 • Hvilke fag tok du, og hvilke fag planlegger du å få de godkjent som?

  Fagkode vert:

  HSS586 Introductory Korean for Foreigners 1

  Fagkode NTNU:

  K-emne

  Fagkode vert:

  PH441 Introduction to Plasma Physics

  Fagkode NTNU:

  Fagkode vert:

  PH489 Astrophysics

  Fagkode NTNU:

  Fagkode vert:

  PH509 Statistical Physics

  Fagkode NTNU:

  Fagkode vert:

  PH611 Advanced Solid State Physics 1

  Fagkode NTNU:

  Fagkode vert:

  HSS587 Introductory Korean for Foreigners 2

  Fagkode NTNU:

  Fagkode vert:

  PH471 Theory of Relativity and Cosmology

  Fagkode NTNU:

  Fagkode vert:

  PH450 Nuclear and Elementary Particle Physics

  Fagkode NTNU:

 • Hvordan var prosessen med å velge fag på vertsinstitusjonen?

  Grei. Du har ein dag eller to på å melde deg opp eit par månadar før semesterstart, og så kan du fjerne og legge til fag frå ei veke før semesterstart til ei veke etter. Det er litt for lite til å prøve ut faga skikkeleg og så bestemme seg, men ein får ein sjangse. Fagoppmelding skjer på nett, og er relativt enkelt å forstå. Om ein vil ta fleire credits enn grensa, kan ein gå ei runde og samle underskrifter og bli manuelt registrert i ekstra fag.

 • Hva er undervisningsspråket?

  Engelsk

 • Eventuelt sekundært undervisningsspråk?

  Ikke relevant

Finansiering og økonomi

 • Hva var skolepengene pr. semester?

  0 kr

 • Hva var boligutgiftene pr. måned (inkludert strøm, internett osv.)?

  1500 kr

 • Hvilke stipend fikk du utover Lånekassen?

  NTNU-stipend.

 • Hvor mye brukte du i tillegg til pengene fra Lånekassen i løpet av oppholdet?

  0 kr

 • Var utvekslingen verdt utgiftene?

  Ja, går omtrent i 0 med pengane frå Lånekassa, med ein del reising.

 • Andre kommentarer til den økonomiske siden ved oppholdet?

  Det dyraste med opphaldet for meg blir nok dei 2 månadane eg hadde vinterferie og reiste rundt i Asia.

Praktisk informasjon

 • Når fikk du bekreftet plass ved vertsinstitusjonen?

  May 2017

 • Hvilke utfordringer var det i forbindelse med visum (hvis relevant)?

  Nei, eg var innom ambassaden, leverte passet, og fekk visum ca ei veke seinare, om eg hugsar rett.

 • Hvilke vaksiner tok du før oppholdet (hvis relevant)?

  Ingen

 • Hvordan fikk du tak i sted å bo?

  Huka av på at eg ønska boleg under søknadsprosessen til KAIST.

 • Hvilke transportmidler var relevant (kollektivt, egen bil, sykkel, osv.)?

  sykkel/gå rundt på campus

 • Fikk du hjelp til praktiske forberedelser av vertsinstitusjonen, eventuelt hvilke?

  Eg fekk tilsendt instruksjonar til taxisjåfør på koreansk, og skildringar av korleis kome seg til universitetet, samt tildelt rom og romkamerat før eg kom.

 • Hvilke forsikringer hadde du under oppholdet?

  ANSA studentforsikring (ca 5000kr).

 • Hvor tidlig bør man begynne å planlegge utvekslingsoppholdet?

  Seinast heilt i starten av semesteret før du reiser.

Søknadsprosessen

 • Hva var den viktigste informasjonskilden du brukte, og hvordan brukte du den?

  Sjølve søknadsprosessen var veldig grei.

 • Hvilke aspekter er det viktig å være klar over under søknadsprosessen (Språktest, karakterer, søknadsbrev, søknadsfrist, fagplan, osv.)?

  Du må skrive eit lite søknadsbrev, men eg trur ikkje det betyr noko i praksis. Du slepp språktest om du har 4 eller betre i engelsk frå VGS. Du må (bør) melde deg opp til fag i sommarferien om du reiser om hausten. Merk at det er mogleg å søke om eit ekstra stipend for utveksling Noreg-Korea frå ASEM DUO, men då må det vere ein student frå KAIST som reiser til NTNU. Verdt eit forsøk! Eg trur søknadsfristen er i mai.

 • I hvor stor grad føler du at studieprogrammet la til rette for at du kunne dra på utveksling?