Change to english language

Informasjon om utvekslingssted i utlandet

 • Universitet i Norge:

  NTNU

 • Studieprogram ved NTNU:

  Industriell Matematikk

 • Utvekslingsperiode:

  Høst og vår 2016/17

 • Vil du anbefale andre å reise til studiestedet?

  ja

 • Hva er begrunnelsen for anbefalingen?

  Vil virkelig anbefale å ta et utvekslings opphold på DTU da universitet har mange spennende og relevante fag. I tillegg ligger universitetet like utenfor storbyen København. Under oppholdet har jeg valgt å bo i København, for å oppleve byen i tillegg. Jeg har dermed valgt å bo i København for å også oppleve byen under oppholdet. Er veldig fornøyd med det, og bodd i København under hele oppholdet, en ut Universitetet: Det er et vel fungerende universitet med mange flinke forelesere. Med det mener jeg at de har gode nettsider man kan søke seg rundt på, de er mottagelige for mail, og er flinke til å svare eller henvise deg videre. I tillegg ligger viktig informasjon tidlig ute, som eksamensdager og innleveringer osv. Sosialt: Det er mange tilbud for deg som internasjonal student, og det internasjonale miljøet på DTU er veldig stort, og samtidig inkluderende.

 • Har du spørsmål til innholdet i rapporten? Den som har skrevet rapporten har akseptert å bli kontaktet på følgende epost-adresse:

  aldahlen@stud.ntnu.no

Oppsummering

 • Hvorfor valgte du akkurat dette lærestedet?

  Jeg hadde lyst til å oppleve København. I tillegg hadde jeg noen forpliktelser i Norge jeg ikke ville droppe, så å ha en kort reisevei var også et pluss. Da jeg gikk igjennom fagene var det også mange spennende fag jeg hadde lyst til å ta, og den akademiske kvaliteten virket bra.

 • Vil du anbefale andre å dra på utveksling?

  Ja! Det har vært veldig gøy å bli kjent med så mange forskjellige folk og lære om kulturen deres. Det har også vært interessant å oppleve et nytt studiested og få nye impulser.

 • Hva ser du som den største gevinsten med utveksling?

  Opplevelsene og vennene jeg har fått i løpet av oppholdet!

 • Hva ser du som den største ulempen med utveksling?

 • Har du andre kommentarer?

Sosiale forhold

 • Hvordan var mottaksprogrammet ved studiestedet (orienteringsuke, fadderopplegg)?

  Før studiestart hadde de en uke med opplegg for alle nye master- og utvekslingsstudenter. Det var veldig bra å få en liten innføring i hvordan DTU fungerer og å ha noen ansikter man kan kjenne igjen til forelesningene.

 • Hvilke tilbud var tilgjengelig ved studiestedet (Fritidsaktiviteter, verv etc.)?

  Det er en del forskjellige aktiviteter man kan være med, både av idretter, kor, dans, iAeste osv.. Litt det samme som man finner på NTNU.

 • Hvilke tips har du for å bli bedre integrert ved studiestedet?

  Det kommer helt an på hva man vil gjøre ut av det. Det kan være vanskelig å bli kjent med danskene, men miljøet blant utvekslingsstudentene er veldig inkluderende.

 • Hva er din vurdering av byen?

  København er en veldig flott by. Mange hyggelige kafeer, restauranter og parker å sitte i. Det er mye fint å se som turist, men også veldig gøy å oppleve byen i hverdagen også.

 • Opplevde du språklige utfordringer?

  Dansker er utrolig flinke i engelsk, så det er aldri noe problem å snakke med hverandre. Derimot, ønsker man å snakke på norsk til dansker kan det noen ganger være vanskelig, men man lærer seg ulike teknikker for hvordan man lettere kan bli forstått på norsk.

 • Hvordan vil du rangere den sosiale opplevelsen?

Akademisk informasjon

 • Hvordan vurderer du det faglige nivået sammenlignet med NTNU?

  Det faglige nivået er nokså likt som NTNU. For min del har det vært litt mer fokus på hvordan man også skal anvende teorien man lærer i virkelighetsnære problemer enn å bevise definisjoner.

 • Hvordan var undervisningsopplegget sammenlignet med NTNU?

  Har du et 5 poengs fag er det satt av 4 sammenhengende timer til forelesning og øving en av dagene i uken. Et 10 poengs fag vil ha totalt 8 timer, og de er gjerne fordelt over to dager. For meg har selve undervisningen ofte basert seg på powerpoint, hvor foreleser noen ganger supplerer med informasjon på tavlen. Det er varierende hvordan foreleser legger opp de fire timene, men ofte er det 2 timer forelesning og 2 timer med øving. En forskjell jeg har lagt merke til, og særlig i fagene mine, er at de fleste fagene legger opp til en god del gruppearbeid hvor man har en eller flere prosjekter i løpet av semesteret som gjerne også teller på karakteren. Fagene jeg har hatt har også hatt veldig forskjellige vurderingsformer, de fleste har som sagt allerede noen prosent godkjent fra prosjektene. På eksamen har jeg hatt alt fra 2-og 4-timers multiple choice eksamen, vanlig skriftlig eksamen (både 2 og 4 timer) og muntlig presentasjon. I tillegg hadde jeg et veldig interessant tre ukers fag i januar som baserte seg kun på et prosjekt. Her ble man plassert i grupper og sammen skulle man lære seg ny teori, anvende den og produsere en rapport med problemstilling vi lagde i samarbeid med foreleser.

 • Hvordan vil du rangere den akademiske kvaliteten?

 • Hvilke fag tok du, og hvilke fag planlegger du å få de godkjent som?

  Fagkode vert:

  02526

  Fagkode NTNU:

  TMA4195

  Fagkode vert:

  01257

  Fagkode NTNU:

  TMA4315

  Fagkode vert:

  02424

  Fagkode NTNU:

  TMA4285

  Fagkode vert:

  02417

  Fagkode NTNU:

  TDT4173

  Fagkode vert:

  02450

  Fagkode NTNU:

  Fagkode vert:

  02460

  Fagkode NTNU:

 • Hvordan var prosessen med å velge fag på vertsinstitusjonen?

  Det er lett å søke opp fag på deres kurs base. Here er et forklaring på hva som er læringsmål, temaer man skal gjennom, vurderingsform, foreleser og tid-kode. På DTU har man kode for hvilken dag i uken faget er, og om faget er plasser høst/vår. Var litt vanskelig å skjønne det i starten, men de har sider som forklarer hvordan man setter opp timeplanen. Timeplan-koden sier også når man har eksamen, dvs. fag som går samtidig i timeplanen vil sannsynligvis ha eksamen samme dag.

 • Hva er undervisningsspråket?

  Engelsk

 • Eventuelt sekundært undervisningsspråk?

  Dansk

Finansiering og økonomi

 • Hva var skolepengene pr. semester?

  0 kr

 • Hva var boligutgiftene pr. måned (inkludert strøm, internett osv.)?

  5500 kr

 • Hvilke stipend fikk du utover Lånekassen?

  Erasmus.

 • Hvor mye brukte du i tillegg til pengene fra Lånekassen i løpet av oppholdet?

  2000 kr

 • Var utvekslingen verdt utgiftene?

  Ja, virkelig!

 • Andre kommentarer til den økonomiske siden ved oppholdet?

  Har bodd to forskjellige steder. Første semester bodde jeg på Frederiksberg, der var prisen noen høyere enn den angitte prisen. Andre semester bodde jeg på Amager hvor prisen er ca det samme som er oppgitt. Det er veldig vanskelig å finne bolig i København, men etter en del leting og søking på nett kom vi over disse to plassene. Har vært veldig fint å oppleve å bo to steder i København.

Praktisk informasjon

 • Når fikk du bekreftet plass ved vertsinstitusjonen?

  Mars 2016

 • Hvilke utfordringer var det i forbindelse med visum (hvis relevant)?

  Som student fra Norge er det veldig lett å registrere seg i Danmark. Når man kommer til Danmark tar man med "acceptance letter" og et par andre dokumenter på borgerkontoret så registrerer de deg inn i det danske systemet.

 • Hvordan fikk du tak i sted å bo?

  Gjennom facebook-sider og boliportaler i Danmark

 • Hvilke transportmidler var relevant (kollektivt, egen bil, sykkel, osv.)?

  Sykkel, metro og buss. Hvis man bor i København er det mulig å søke på ungdomskort etter at man er registrert i Danmark. Ved å betale for dette kortet kan man reise så mye man vil på Sjælland.

 • Fikk du hjelp til praktiske forberedelser av vertsinstitusjonen, eventuelt hvilke?

  DTU er veldig flinke til å svare på mail. Jeg hadde først problemer med å logge meg inn på hjemmesiden, CampusNet. Fikk fort svar på mailen med påloggingsinformasjon.

 • Hvilke forsikringer hadde du under oppholdet?

 • Hvor tidlig bør man begynne å planlegge utvekslingsoppholdet?

  Avhengig hvor man skal, men det er ofte lurt å sette av god tid til å søke opp fag for å få studieplanen godkjent fra NTNU.

Søknadsprosessen

 • Hva var den viktigste informasjonskilden du brukte, og hvordan brukte du den?

  Det viste seg av vi var flere som dro til København. Både før, under og etter oppholdet har vi hjulpet hverandre med informasjon, oppdatert og forklart hverandre på ny tilnærmet informasjon.

 • Hvilke aspekter er det viktig å være klar over under søknadsprosessen (Språktest, karakterer, søknadsbrev, søknadsfrist, fagplan, osv.)?

  Det kan fort hende at fagplanen må endres når man kommer til utvekslingsstedet. De fagene jeg satt opp før jeg dro er endret under oppholdet. Både fordi jeg ikke var klar over timeplanen og fordi jeg har funnet mer relevante fag etter å ha snakket med studenter her nede.

 • I hvor stor grad føler du at studieprogrammet la til rette for at du kunne dra på utveksling?