Studere på NTNU

Søknadsfrist for opptak til grunnstudier: 15. april 2018

Noen studieprogram kan ha andre søknadsfrister.


1. mars: Internasjonale masterprogram 

Hva skjer