Studere på NTNU

Søknadsfrist for opptak til grunnstudier: 15. april 2018

Noen studieprogram kan ha andre søknadsfrister


1. mars: Internasjonale masterprogram 
15. januar: Internasjonale studieprogram som er en del av Nordic Five Tech (N5T)

 

Hva skjer