• Bli med på Åpen dag Foto: Tony Hall

CHALLENGE
YOURSELF

Søknadsfrist for opptak til grunnstudier

 15. april 2019

Noen studieprogram kan ha andre søknadsfrister.

NTNU samarbeider med 732 utenlandske studiesteder Foto: Ludvik Juvodden

NTNU samarbeider med 732 utenlandske studiesteder

→ Ta deler av studiet i utlandet


Illustrasjon av studenter Foto: Geir Mogen