Studere på NTNU

Studere på NTNU

studier

facts_gode grunner

41 971

studenter

300

studieprogram

9 av 10

i jobb etter 6 mnd

3 byer

Trondheim –Gjøvik – Ålesund

Bolig

Ny student og trenger et sted å bo?


Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund har mange studentboliger. Å bo i studentby er en fin sjanse til å bli kjent med andre studenter. Finn bolig før studiestart.

Bolig i Trondheim | Bolig i Gjøvik | Bolig i Ålesund

forkurs og oppfriskning

Forkurs og oppfriskning

Forkurs er for deg som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole. Oppfriskningskurs er for deg som trenger å få frisket opp deler av pensum.


Videreutdanning og deltid

Videreutdanning og deltidsstudier er tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå.

Krysspublisert 1292739933KORONA: Ingen endringer i søknadsfristen 15. april til høyere utdanning

Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.

3bilder_utveksling, grunner, messer

11 gode grunner til å velge NTNU Foto: Kai Dragland

Velg NTNU

11 gode grunner til å velge NTNU

Besøk NTNU Foto: Kai Dragland

Utdanningsvalg og karriere

Å begynne med høyere utdanning er en ny fase i livet.

Utveksling

Utveksling

Som student på NTNU kan du ta et studieopphold i utlandet.

1291614134 Livet på NTNU

knapp for studenter

Innsida for studenter

Tema og tjenester for deg som allerede er student på NTNU

Studiehåndbøker og studieplaner | Verktøy | Campus | Litteratur