Studieplaner for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU for 2016-2017

Studieplaner for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU for 2016-2017

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Felles informasjon

Studieplaner

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for økonomi (tidl. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse)
- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Internasjonale masterprogram i teknologi (Master of Science)

13 jun 2017