Studieplaner for teknologistudiet ved NTNU for 2015-2016

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Felles informasjon

Studieplaner

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Internasjonale masterprogram i teknologi (Master of Science)

Tue, 07 Jun 2016 10:36:49 +0200