Studieplaner for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU for 2014-2015

Studieplaner for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU for 2014-2015

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Felles informasjon

Studieplaner

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

 

2-årige engelskspråklige masterprogram (Master of Science - MSc) innenfor teknologi (pdf-filer)