Studiehåndbok for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU 2008-2009

Studiehåndbok for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU 2008-2009

Studiehåndbok for teknologistudiet (sivilingeniør) ved NTNU 2008-2009 er her tilgjengelig i form av et sett PDF-dokumenter.

Merk: Du trenger gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese disse dokumentene. Hvis det ikke allerede er installert på din maskin, kan du hente det fra denne siden hos Adobe.

Merk at også eldre utgaver av studieplanen er tilgjengelig på nettet:

Eldre studiehåndbøker og -planer

Hele håndboken: Studiehåndbok 2008-2009

Håndbokens kapitler: