×

Anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie

VIDEREUTDANNINGER, TRONDHEIM

Anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie


 

NTNU i Trondheim tilbyr følgende videreutdanninger i sykepleie, som alle er på 90 studiepoeng:

Bakgrunnen for videreutdanningene er samfunnets og helsevesenets behov for spesialisert sykepleietjeneste til akutt og/eller kritisk syke pasienter.

Studenten søker fordypning i en av studiets retninger og vil etter endt utdanning oppnå kompetanse som spesialsykepleier innenfor den valgte spesialiteten. Det er også mulig å ta en hel mastergrad (120 studiepoeng).

Søknadsfrist er 15. april

Sykepleiestudenter ved NTNU

Studieveiledning

Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie hvis du har spørsmål om videreutdanningene.

E-post: ism-post@mh.ntnu.no
Telefon: 73 55 11 00
Besøksadresse: Øya helsehus, Mauritz Hansen gate 2 (Studentservice i 2. etasje)

Andre videreutdanninger ved NTNU

Andre videreutdanninger ved NTNU

NTNU tilbyr en lang rekke videreutdanninger for sykepleiere og annet helsepersonell. 

Oversikt over aktuelle videreutdanninger innenfor helse og omsorg

Interessert i en utdanningsstilling?

Interessert i en utdanningsstilling?

Sykepleiere som tas opp som student ved videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie kan søke St. Olav om lønn under utdanning. 

Det er et spesielt behov for søkere til intensiv- og barnesykepleie