VIDEREUTDANNING, TRONDHEIM

Operasjonssykepleie

Bilde av operasjonssykepleiere

Opptak i 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i operasjonssykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i operasjonssykepleie. 


Om Operasjonssykepleie

Videreutdanningen i operasjonssykepleie er for sykepleiere som ønsker å arbeide med akutt og/eller kritisk syke eller skadde pasienter som gjennomgår kirurgisk undersøkelse og/eller behandling. 


Opptak

For å få opptak til videreutdanning i operasjonssykepleie må du har fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie. I tillegg må du ha norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon. 


Studiets oppbygning

Utdanningen går over tre semestre, som alle inneholder både teoretiske og praktiske studier.


Videre studier

NTNU i Gjøvik tilbyr masterutdanning i klinisk sykepleie på 120 studiepoeng. Dersom du har tatt videreutdanning i anestesisykepleie, kan du søke om innpassing av denne i mastergraden.  

Master i klinisk sykepleie i Gjøvik


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

Wed, 19 Dec 2018 09:12:30 +0100
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: SPVOP
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april 2018
Oppstart: Medio august 2018

Interessert i en utdanningsstilling?

Sykepleiere som tas opp som student ved videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie kan søke St. Olav om lønn under utdanning

Det er et spesielt behov for søkere til intensiv- og barnesykepleie