Videreutdanning, Trondheim

Kreftsykepleie

Opptak i 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i kreftsykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i kreftsykepleie. 


Om kreftsykepleie

Videreutdanning for sykepleiere som ønsker å arbeide med pasienter med kreft i alle aldersgrupper og faser av sykdommen, samt deres pårørende.


Jobbmuligheter

Kreftsykepleiere er kvalifisert til å ha ansvar og funksjon relatert til forebygging, behandling, lindring og rehabilitering av kreftpasienter innenfor sykehus, rehabiliterings- og helsesenter, sykehjem, hospice og hjemmesykepleie.


Studiets oppbygning

Videreutdanningen i kreftsykepleie er et deltidsstudium over fire semester. Studiet er organisert med 16 ukesamlinger i teori og 12 uker praksis (St.Olavs hospital og kommunehelsetjeneste). Studentene tilbringer minimum 50 % av praksisstudiene ved avdelinger som gir stråle- og cytostatikabehandling.

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, rollespill, gruppearbeid, problembasert læring, oppgaveskriving og selvstudier. Det er nødvendig for studentene å ha internettilgang.


Studieveiledning

Du kan kontakte også våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

Wed, 19 Dec 2018 09:13:01 +0100
Illustrasjon: kreftsykepleie ved NTNU
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: SPVKSPD1

Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid, fire semester (samlingsbasert)

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist:  Annonseres senere

Videreutdanningen i kreftsykepleie har ikke opptak i 2018. Neste opptak blir tidligst høsten 2019.