VIDEREUTDANNING, TRONDHEIM

Intensivsykepleie

Bilde av intensivsykepleiere

Opptak i 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i intensivsykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i intensivsykepleie. 


Om Intensivsykepleie

Videreutdanningen i intensivsykepleie er for sykepleiere som ønsker å arbeide med akutt og/eller kritisk syke eller skadde pasienter som gjennomgår medisinsk og/eller kirurgisk undersøkelse og/eller behandling.

Bakgrunnen for videreutdanningen i intensivsykepleie er samfunnets og helsevesenets behov for spesialisert sykepleietjeneste til akutt og/eller kritisk syke pasienter.


Opptak

For å få opptak til videreutdanning i intensivsykepleie må du ha bachelor i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års yrkeserfaring.


Studiets oppbygning

Utdanningen går over tre semestre, som alle inneholder både teoretiske og praktiske studier.


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

Wed, 19 Dec 2018 09:12:45 +0100
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: SPVIN

Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april 2018
Oppstart: Medio august 2018

Interessert i en utdanningsstilling?

Sykepleiere som tas opp som student ved videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie kan søke St. Olav om lønn under utdanning

Det er et spesielt behov for søkere til intensiv- og barnesykepleie