Videreutdanning, Trondheim

Helsesøsterutdanningen

– Søk opptak

Opptakskrav: VSP100

Bachelor eller tilsvarende i sykepleie, norsk autorisasjon og minimum 1 år relevant yrkespraksis. 


Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. Ett års praksis er 12 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 24 måneders arbeidspraksis.


Rangering

Offentlig godkjenning som sykepleier og minst 1-års relevant yrkespraksis etter godkjenning.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerer på følgende grunnlag:

Poeng basert på karakter
Gjennomsnitt av alle karakterer på vitnemål fra fullført sykepleierutdanning.

Poeng for høyere utdanning utover opptakskravet
Det gis tillegg på 0,25 poeng per 15 studiepoeng avlagt etter opptakskravet. Maksimalt 3 poeng.

Poeng for praksis
Det gis tillegg på 1 poeng per fulle år praksis etter fullført opptakskrav, inntil 5 poeng. Deltidsstillinger regnes om til årsekvialenter.

  • Eksempel: Søker har arbeidet fire fulle år i 75% stilling. Omregnet til 100% blir dette 3 årsekvalenter = 3 poeng for praksis

Poenggrenser

2016 høst - 38,30 poeng
2015 høst - 37,70 poeng
2014 høst - 38,30 poeng
2013 høst - 36,00 poeng

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studieprogramkode: SPVHS
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april