Videreutdanning, Trondheim

Helsesøsterutdanning

– Jobbmuligheter

Helsesøsterutdanningen gir primærkompetanse for tilsetting i kommunehelsetjenesten men også i andre deler av samfunnet.

Kommunalt nivå:
Helsestasjonens - og skolehelsetjenesten er hovedvirkeområder
Sentral aktør i kommunens folkehelsearbeid
Knyttet til vaksinasjons-/smittevernkontor
Knyttet til asylant-og flyktningehelsetjenesten

Utenfor kommunehelsetjenesten:
Fylkeskommunalt – blant annet som rådgiver i folkehelsearbeid, i undervisning og rådgiver i videregående utdanning

Statlig – blant annet som medarbeider i Fylkesmannens helseavdeling, Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og ulike helseforetak.

Internasjonalt – blant annet i ulike FN-organisasjoner og humanitære organisasjoner

Privat næringsliv – blant annet i bedriftshelsetjenesten, reisemedisinske/vaksinasjonsklinikker eller lege/helsesenter, firmaer med produkter rettet mot barn og unge.

Mon, 15 Jan 2018 16:24:41 +0100