Videreutdanning, Trondheim

Helsesøsterutdanning

Om helsesøsterutdanningen

En helsesøster er en sykepleier med videreutdanning i folkehelse samt i å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomforebyggende tiltak for- og i samarbeid med barn, ungdom og deres foreldre, andre kommunale tjenester, helseforetak og frivillge organisasjoner.


Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende i sykepleie, norsk autorisasjon og minimum ett år relevant yrkespraksis.

Søknadsfrist er 15. april.


Jobbmuligheter

Utdanningen gir primærkompetanse for tilsetting i kommunehelsetjenesten men også i andre deler av samfunnet.


Studiets oppbygging

Videreutdanningen i helsesøster er et fulltidsstudium over 2 semester. Studiet er inndelt i teori- og praksisstudier, hvor praktiske studier utgjør 10 uker. De praktiske studiene vil fortrinnsvis foregå i kommuner i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I løpet av praksisstudiet må studentene bestå to arbeidskrav knyttet til ferdigheter i vaksinering og rekvirering av hormonell prevensjon.


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

Tue, 16 Jan 2018 16:09:54 +0100
Illustrasjon: barnehender
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studieprogramkode: SPVHS
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april