Videreutdanning, Trondheim

Helsesøsterutdanning

Studiestart 2017

Studiestart i høstsemesteret 2017 er tirsdag 15. august klokken 09:15: Oppmøtested er Øya helsehus, rom U1. 

 

Om helsesøsterutdanningen

En helsesøster er en sykepleier med videreutdanning i folkehelse samt i å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomforebyggende tiltak for- og i samarbeid med barn, ungdom og deres foreldre, andre kommunale tjenester, helseforetak og frivillge organisasjoner.

 

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende i sykepleie, norsk autorisasjon og minimum ett år relevant yrkespraksis.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. Ett års praksis er 12 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 24 måneders arbeidspraksis.


Jobbmuligheter

Utdanningen gir primærkompetanse for tilsetting i kommunehelsetjenesten men også i andre deler av samfunnet.


Studiets oppbygging

Videreutdanningen i helsesøster er et fulltidsstudium over 2 semester. Studiet er inndelt i teori- og praksisstudier, hvor praktiske studier utgjør 10 uker. De praktiske studiene vil fortrinnsvis foregå i kommuner i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I løpet av praksisstudiet må studentene bestå to arbeidskrav knyttet til ferdigheter i vaksinering og rekvirering av hormonell prevensjon.


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

Fri, 15 Sep 2017 13:09:36 +0200
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studieprogramkode: SPVHS
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april