Videreutdanning, Trondheim

Helsesykepleierutdanning (Helsesøster)

 

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg kompetanse til å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere tiltak som bidrar til å ivareta helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid innenfor helsestasjonens og skolehelsetjenestens virksomhetsområde i kommunen.

Det legges vekt på at studentene utvikler forståelse for og evne til å samarbeide både tverrkulturelt, tverrprofesjonelt og sektorovergripende. Studentene skal kunne avdekke og kartlegge risikofaktorer i individet og individets miljø, og formidle opplysning om disse til enkeltpersoner, grupper og lokalsamfunn.

Studenten skal kunne tilegne seg kunnskap for å ivareta, utvide og utvikle helsesykepleiertjenestens praktiske og teoretiske kunnskaper i trå med landets helse- og sosialpolitiske intensjoner og samfunnets og brukernes behov. Studenten skal kunne vektlegge bruker – og nærmiljømedvirkning.

 

Velkommen til studiestart 2019

Studiestart 13. august

Helsesykepleierutdanningen har studiestart tirsdag 13. august kl. 09:00-15:00 i rom A2-3 i Øya helsehus (2. etasje). 

Resten av uken har undervisning fra klokken 08.15 til 15:00.

Mer informasjon vil bli sendt ut på e-post i månedsskiftet juli/august.

Timeplan

Studieplan

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Politiattest

Du må levere gyldig politiattest. Dette er et krav for å få delta i praksisopplæring og klinisk undervisning, jf. kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning. Attesten må ikke være eldre enn tre måneder når universitetet mottar den. Du søker elektronisk på politiets nettsider. 

Hvis du ikke har merknad på politiattesten, skal den leveres ved studiestart. Hvis du har merknad på politiattesten som er relevant for studiet, skal politiattesten sendes til Fakultet for medisin og helsevitenskap innen tre uker etter tilsagn om studieplass. 

Mer informasjon finner du på NTNUs nettside om politiattest

Taushetserklæring

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig.

Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging

Illustrasjon: barnehender
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studieprogramkode: SPVHS
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april

Har du søkt om opptak i 2019?

På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak. Der finner du også fristene for å takke ja til studieplass og annen relevant informasjon for deg som har søkt.