Helsesykepleierutdanning (Helsesøster)

Videreutdanning, Trondheim

Helsesykepleierutdanning (Helsesøster)

 

Denne nettsiden er ikke lenger i bruk. Videreutdanningen i helsesykepleie får ny studieplan fra studieåret 2020/2021, og oppdatert informasjon om det nye studieprogrammet finner du her:

Videreutdanning i helsesykepleie (heltid) ved NTNU i Trondheim

Videreutdanning i helsesykepleie (deltid) ved NTNU i Ålesund

 

Bilde

Illustrasjon: barnehender

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studieprogramkode: SPVHS
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april

Har du søkt om opptak i 2019?

Har du søkt om opptak i 2019?

På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak. Der finner du også fristene for å takke ja til studieplass og annen relevant informasjon for deg som har søkt.