Videreutdanning, Trondheim

Helsesøsterutdanning

Studiestart 2018

Studiestart er tirsdag 14. august 2018 klokken 09:15 i rom U1 i Øya helsehus, 2. etasje. Oppstartsdagen varer til klokken 15:00. 

Politiattest

Du må levere politiattest ved studiestart. Ved å takke ja til studieplassen, bekrefter du samtidig at du er kjent med regelverket knyttet til politiattest. 

Når du søker politiattest hos Politiet velger du kategorien Opptak – Kommunale helse og omsorgstjenester. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Mer informasjon om politiattest

Leveres ved oppstart:

Praktiske gjøremål ved studiestart:

Timeplaner:

Husk å velge Høst 2018 øverst til venstre i timeplanbildet. Legg deretter inn emnekodene for din utdanning. Du vil da få ukentlig visning for semesteret.

Velkommen!


Om helsesøsterutdanningen

En helsesøster er en sykepleier med videreutdanning i folkehelse samt i å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomforebyggende tiltak for- og i samarbeid med barn, ungdom og deres foreldre, andre kommunale tjenester, helseforetak og frivillge organisasjoner.


Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende i sykepleie, norsk autorisasjon og minimum ett år relevant yrkespraksis.

Søknadsfrist er 15. april.


Jobbmuligheter

Utdanningen gir primærkompetanse for tilsetting i kommunehelsetjenesten men også i andre deler av samfunnet.


Studiets oppbygging

Videreutdanningen i helsesøster er et fulltidsstudium over 2 semester. Studiet er inndelt i teori- og praksisstudier, hvor praktiske studier utgjør 10 uker. De praktiske studiene vil fortrinnsvis foregå i kommuner i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I løpet av praksisstudiet må studentene bestå to arbeidskrav knyttet til ferdigheter i vaksinering og rekvirering av hormonell prevensjon.


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

Thu, 21 Jun 2018 15:23:20 +0200
Illustrasjon: barnehender
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studieprogramkode: SPVHS
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april