VIDEREUTDANNING, TRONDHEIM

Barnesykepleie

Sykepleistudenter ved NTNU

 

Opptak i 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i barnesykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i barnesykepleie. 


Om barnesykepleie

Videreutdanningen i barnesykepleie er for sykepleiere med interesse for omsorg og behandling til akutt, kritisk syke barn og unge.


Opptak

Videreutdanningen i barnesykepleie er for sykepleiere med interesse for omsorg og behandling til akutt, kritisk syke barn og unge. For å få opptak må du ha bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier og minst to års yrkespraksis. 


Studiets oppbygning

Utdanningen går over tre semestre, som alle inneholder både teoretiske og praktiske studier.


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

Tue, 18 Dec 2018 15:46:04 +0100
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning

Studieprogramkode: SPVBS
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april 2018
Oppstart: medio august 2018

Interessert i en utdanningsstilling?

Sykepleiere som tas opp som student ved videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie kan søke St. Olav om lønn under utdanning

Det er et spesielt behov for søkere til intensiv- og barnesykepleie