VIDEREUTDANNING, TRONDHEIM

Anestesisykepleie

Bilde av anestesisykepleiere
 

Opptak i 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i anestesisykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i anestesisykepleie. 


Om Anestesisykepleie

Bakgrunnen for videreutdanningen er samfunnets og helsevesenets behov for spesialisert sykepleietjeneste til akutt og/eller kritisk syke pasienter.

Studiet bygger på Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005.


Opptak

Videreutdanningen passer for sykepleiere med interesse for omsorg og behandling til akutt, kritisk syke og skadde pasienter, og som ønsker å arbeide innen anestesisykepleierfaget. For å få opptak må du ha bachelor i sykepleie eller tilsvarende, autorisasjon som sykepleier og minst to års yrkespraksis. 


Studiets oppbygning

Utdanningen går over tre semestre, som alle inneholder både teoretiske og praktiske studier.


Videre studier

NTNU i Gjøvik tilbyr masterutdanning i klinisk sykepleie på 120 studiepoeng. Dersom du har tatt videreutdanning i anestesisykepleie, kan du søke om innpassing av denne i mastergraden.  


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

 

Wed, 19 Dec 2018 09:11:53 +0100
Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning i anestesisykepleie
Studieprogramkode: SPVAN
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april 2018
Oppstart: Medio august 2018

Interessert i en utdanningsstilling?

Sykepleiere som tas opp som student ved videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie kan søke St. Olav om lønn under utdanning

Det er et spesielt behov for søkere til intensiv- og barnesykepleie