Videreutdanning, Trondheim

Avansert klinisk sykepleie

– Om avansert klinisk sykepleie

 

Pasienter med komplekse sykdomstilstander behandles i dag i alle behandlingsledd i helsetjenesten, i tråd med pasientforløpene og samhandlingsreformen. Pasientenes behov for avansert utredning, behandling og sykepleie medfører at sykepleiere i kliniske avdelinger må tilegne seg kunnskapsbasert kompetanse på høyt nivå.

HiST tilbyr i samarbeid med St. Olavs Hospital videreutdanning i avansert klinisk sykepleie. Sykepleierne skal oppnå økt kompetanse og utvikle evne til å yte avansert sykepleie til pasienter med kompliserte sykdomstilstander.


Studiet er oppbygd av fem emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng:

  • Innføring i forskningsmetoder, 7,5 studiepoeng.
  • Medisinske og naturvitenskapelige tema, 7,5 studiepoeng.
  • Opplevelser, reaksjoner og etiske problemstillinger, 5 studiepoeng.
  • Avansert klinisk sykepleie, 25 studiepoeng.
  • Fordypningsoppgave med klinisk fordypningspraksis, 15 studiepoeng.

     

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 1,5 år

Studieprogramkode: SPVAKSPL
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: Tidspunkt for neste oppstart er ennå ikke bestemt.

Avgift: kr 54 000,-

Informasjonens gyldighet: 2015/2016