Nasjonal Paramedicutdanning for ambulansepersonell

ÅRSSTUDIUM 1-ÅRIG (deltid)

Nasjonal Paramedicutdanning for ambulansepersonell


Det er usikkert om det blir flere opptak til denne utdanningen. Dersom det blir nytt opptak, vil dette bli publisert på denne nettsiden.

Nasjonal Paramedicutdanning for ambulansepersonell

Målgruppen for Nasjonal paramedicutdanning er primært et tilbud til autorisert fagært ambulansepersonell og til andre med bachelorgrad i sykepleie.
 

Nasjonal Paramedicutdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell og er skreddersydd for å gi ambulansepersonell utvidet handlingskompetanse.


NTNU tilbyr også:


Studieplanen for nasjonal paramedic-utdanning i Trondheim er utarbeidet i samarbeid med nasjonale akuttmedisinske miljøer og regionale helseforetak. Dette for å sikre en mest mulig lik paramedic-utdanning i Norge.

Studiet bygger på videregående opplæring for faglært ambulansepersonell. Fullført og godkjent paramedic-utdanning gir mulighet til videre studier av tre påbygningsemner, hvert på 10 studiepoeng. Disse kan tas enkeltvis eller samlet.

Ambulansetjenesten fungerer som bindeledd mellom primærhelsetjenesten og sykehuset, og må ut fra dette ha et nært samarbeid med det øvrige personellet i helsetjenesten og i andre utryknings- og beredskapsetater. Bil- og båtambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært:

a) dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander

b) bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling. ( Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v (akuttmedisinforskriften) Dato: 20.03.2015

Ambulansefaget stiller krav om høy handlingskompetanse hos fagarbeideren. Det stilles krav til teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger som gjenspeiler respekt for enkeltindividets egenverd. Foruten evne til å kunne arbeide i team, må man kunne arbeide selvstendig.

I den paramedic-utdannede ambulansearbeiderens handlingskompetanse vektlegges evne til å reagere og handle ut fra gjeldende faglige, etiske og juridiske retningslinjer innfor arbeidslivet generelt og helsetjenesten spesielt.

 

Se mer informasjon om emner og pensum for nasjonal paramedicutdanning for ambulansepersonell.

Se også studieplan for nasjonal paramedicutdanning for ambulansepersonell.


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

 

06 aug 2018

Fakta om studiet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning, 1 år
Studieprogramkode: SPPARAMED
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Campus Øya

Søknadsfrist: Det er ikke planlagt nytt opptak til denne utdanningen

Deltakeravgift: 72000,-