Sykepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Sykepleie

– Utenlandsopphold

Hvorfor studere i utlandet?

Vi oppfordrer deg som student til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 

Et utvekslingsopphold er givende på mange måter. Du får mulighet til å bli kjent med et annet land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver og kanskje mulighet til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes ved NTNU. Samtidig viser du at du er selvstendig og tør å gjøre noe nytt, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt og mange arbeidsgivere verdsetter søkere med internasjonal erfaring.  

Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, senest i høstsemesteret året før du ønsker å reise.


Hvor kan du reise?

Bachelorprogrammet i sykepleie i Trondheim har avtale med læresteder og institusjoner du kan reise på utveksling til. Hvis du velger et lærested eller institusjon vi har avtale med, blir den administrative og praktiske planleggingen enklere. 

Her er en liste over noen utvalgte institusjoner:  

Hvis du har spørsmål om utveksling andre steder, ta kontakt med en studieveileder ved instituttet.  

Hvis du ikke har bestemt deg for hvilket land du ønsker å dra til, har internasjonal seksjon regionspesifikke informasjonsmøter hvor du kan få informasjon om forskjellige land. Du bør også tenke nøye gjennom hvilket undervisningsspråk du ønsker.


Når kan du reise?

Studieløpet er tilrettelagt for at studenter på bachelor i sykepleie kan dra på utvekslingsopphold i 4.- 6. semester. Utvekslingstidspunkt og lengde på utvekslingsperioden varierer for de ulike landene, og kan fås gjennom kontakt med utdanningen.


Veiledning og hjelp

Internasjonal seksjon gir veiledning til studenter som ønsker å ta en del av utdanningen i utlandet. De hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, for eksempel søknadsprosedyrer, frister og stipend.

For oppskrift på hvordan du går frem når du skal på utveksling, se Internasjonal seksjons informasjonsside. Husk at det finnes egne søknadsfrister for utenlandsstudier.

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold. Utdanningen tilbyr også informasjonsmøter om utvekslingsmuligheter for studenter. 


Finansiering

Lånekassen tilbyr reisestøtte som stipend og lån, og støtte til land der det kreves skolepenger, blant annet New Zealand. For Erasmus-utveksling gis det eget Erasmus-stipend

Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.