BACHELORPROGRAM 3-årig, TRONDHEIM

Sykepleie

– Studieveiledning

Studieveiledere

Du kan  kontakte våre studieveiledere på e-post: ism-post@mh.ntnu.no

En avtale om studieveiledning kan gjøres i Studentservice, Mauritz Hansens gt 2
Mandag-fredag 08:00-15:30
Telefon: 73 41 22 00


 

Tilrettelegging av studiesituasjonen

Som student med behov for ekstra tilrettelegging kan du få individuell tilpassing. Dette  er for eksempel personlig studentassistent, tilrettelagt lesesalsplass og skrivehjelp.

Les mer om hvordan du kan få hjelp, og hva vi kan hjelpe deg med på Innsida

 

Andre tilbud om veiledning ved NTNU