Sykepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Sykepleie

– Studiemiljø
Foto: Ole Ekker

Livet som sykepleiestudent ved NTNU

Livet som sykepleiestudent ved NTNU

Lurer du på hvordan livet som sykepleiestudent ved NTNU egentlig er? Sjekk ut NTNUstudent - NTNU sin instagramkonto for studenter. Her treffer du blant andre Marie og Ola som studerer sykepleie på Gjøvik, og Helga som studerer sykepleie i Trondheim. Du får også se hvordan studentene ved NTNU opplever livet som student, og også få med deg noen tips og triks til ditt studentliv her. Du får også mulighet til å stille spørsmål til studentene som allerede går på utdanningen du har blitt tatt opp til.

Utdanningen holder til i Øya helsehus. Helsehuset tilbyr praksisplasser til studenter og ligger vegg i vegg med et av Norges fremste universitetssykehus, som gir deg en unik tilgang på sterke fagmiljøer og gode praksisplasser.

Vi tilbyr ulike undervisningsformer b.l.a simulering, seminarer og forelesninger. Du vil også få tilknytting til en basisgruppe. Her får du anledning til å arbeide med pasientscenario som gir forståelse for hvilke kunnskaper en sykepleier bør ha. Dette gjøres sammen med medstudenter og faglærer som er veileder. I løpet av utdanningen vil du gjennomføre 5 spennende og lærerike perioder med klinisk praksis i spesialist og kommunehelsetjeneste.

Utdanningen har nyetablert en enhet for helsefaglig simulering, der du kan trene på enkle og mer avanserte prosedyrer. Her får du trene på forskjellige prosedyrer og på å gjøre gode kliniske observasjoner.

Lesesaler

Lesesaler

De fleste legger lesingen og jobbing med studie til en av de mange lesesalene på Øya, eller andre lesesaler på NTNU.

Foto: Ole Ekker

Det finnes i tillegg egne lesesalordninger for masterstudenter

Grupperom

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

Bibliotek

På campus finner du også bibliotek for medisin og helse, som har noen lese- og dataarbeidsplasser som kan brukes av studentene.

Biblioteket Øya

Linjeforeningene - livet rundt studiene

Linjeforeningene - livet rundt studiene

– Linjeforeningen Nutrix

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningen med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Sykepleierstudentenes linjeforening heter NUTRIX. Selv om første møte med dem er i fadderuka, spiller NUTRIX en viktig rolle for det sosiale miljøet også etter at fadderuka er over. På NUTRIX sin hjemmeside finner du mye informasjon om linjeforeningen og hva de gjør. 

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Studentrådet MH består av tillitsvalgte fra alle studieprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Et studentråd består av studenttillitsvalgte på ulike nivå og fra ulike studieprogram, og deres hovedoppgave er å bedre studiehverdagen for studentene ved fakultetet. 

Fakultetstillitsvalgt er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsvalgte. De representerer fakultetets studenter i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger og ulike verv. 

Studieprogramtillitsvalgte - her har vi en tillitsvalgt for medisin og en for masterstudentene. Deres rolle er å ivareta "sine" studenters rettigheter og interesser, de følger blant annet opp og arbeider med studentpolitiske saker. 

Instituttillitsvalgte representerer studentene i møter med sine institutt, og er et bindeledd mellom studentene ved instituttet og administrasjonen. 

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen 2014 Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere, og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre på fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på. 

Finn en studentaktivitet