Sykepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG

Sykepleie

– Om praksisstudier


Sentralt i utdanningen er møte med pasienter og pårørende. Studenten vil ha medansvar for pasienter i praksisstudiet under veiledning. Det innebærer at student/studentgruppen planlegger og gjennomfører sykepleie i samråd med sin/sine praksisveileder/e.

Praksisstudiene utgjør 90 studiepoeng, hvorav 15 studiepoeng er ferdighetstrening og simulering på universitetet. I løpet av utdanningen gjennomfører studentene fem perioder med kliniske praksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Trøndelag. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Trondheim. Utdanningen vektlegger internasjonalisering og det vil være muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet. For mer informasjon se siden om om utenlandsopphold.

Organisering
Kliniske praksisstudier er nærværspliktig. En praksisuke tilsvarer 40 timer studieinnsats, hvorav tilstedeværelse på praksisstedet utgjør gjennomsnittlig 30 timer. Det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til alle praksisperioder. Studenter går i vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. 

For hver veiledet periode skal det inngås praksisavtale og foretas midt- og sluttvurdering i forhold til forventet læringsutbytte for praksisperioden. 

 

Om praksis - Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Astrid Kiil Hansen
(1.studieår: Studiekonsulent)

Heidi Krutvik 
(2.studieår: Studiekonsulent)

Torhild Dragsten
(3.studieår: Studiekonsulent)


Praksisansvarlige lærere:

Hanne Karlsaune
Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Siri Haugan
Kliniske praksisstudier i psykisk helsearbeid

Therese Antonsen
Kliniske praksisstudier i kirurgisk fagområde

Ola Bratås
Kliniske praksisstudier i medisinsk fagområde

Toril Johanne Knutshaug
Kliniske praksisstudier hjemmebasert omsorg

Om praksis - søknadsskjema