Sykepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Sykepleie

– Jobbmuligheter

sykepleie

Behovet for sykepleiere er stort og arbeids­mulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland.

Syke­pleiere jobber innen alle felt av helse­tjenesten: sykehus, kommunale institusjoner, offshore, hjemmesykepleie, fore­byg­gende helse­arbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, ­bedriftshelsetjeneste, hjelp i utviklingsland og innen undervisning.

Fremtidens sykepleiere vil få en sentral rolle i samarbeid mellom ulike helse­profesjoner og sektorer i helse­tjenesten.

Du kan få jobb i alle områder av den offentlige helsetjenesten, eller i privat sektor

Eksempler innen offentlig sektor:

  • sykehus
  • kommunehelsetjenesten
  • sykehjem
  • hjemmesykepleie
  • psykisk helsearbeid

Eksempler innen privat sektor:

  • offshore
  • bedriftshelsetjeneste
  • ved privatklinikker
  • ved legesentra
07 des 2017