Godkjenning av tidligere utdanning

Studenter kan søke om å få innpasset tidligere utdanning som del av sin utdanning ved sykepleie bachelor i Trondheim. For at godkjenning skal kunne foretas må den eksterne utdanningen være dokumentert med kopi av studieplan, emnebeskrivelse og karakterutskrift. Søknad om innpassing behandles ved avdelingen. Det kan også søkes om fritak på grunnlag av annen eksamen eller prøve, forutsatt at innhold og nivå er jevngodt med denne utdanningens krav. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i lov om universitet og høyskoler.

Deler av utdanningen som er planlagt gjennomført i utlandet, skal forhåndsgodkjennes før utreise. Fritak utløses først etter framlagt dokumentasjon fra aktuell utvekslingsinstitusjon.