Sykepleie

BACHELORprogram 3-årig, TRondheim

Sykepleie

– Desentralisert sykepleierutdanning
 

Høsten 2018 tilbys sykepleierutdanningen også som desentralisert heltidsstudium på tre år ved følgende studiesteder:

  • Hemne
  • Hitra
  • Meldal
  • Selbu

Studiet har samme studieplan og undervisningstilbud som det ordinære studiet på campus Øya i Trondheim.

Opptakskrav

I tillegg til det som gjelder for det ordinære opptaket, stilles det krav om to års relevant yrkeserfaring.

Studiested og tilrettelegging 

Med unntak av de første oppstartsukene, dager med ferdighetstrening og perioder med praksisstudier, vil studentene få all undervisning og veiledning via skjerm til det lokale studiestedet. Ferdighetstrening vil foregå i universitetets simuleringsenhet på campus Øya i Trondheim. På det lokale studiested vil studenten være en del av en gruppe på mellom 8 og 12 studenter. Gruppa vil få tilknyttet en veileder i Trondheim som har ansvar for faglig oppfølging og veiledning, samt en kullkontakt som studentene kan kontakte når det gjelder studieårets innhold og organisering, samt timeplan.

Forutsetninger 

Uavhengig av studentens bosted, vil det være krav om at studentene møter på det lokale studiestedet der de har fått studieplass. Det forventes at studentene disponerer egen bærbar PC som lar seg koble på internett ved studiestedet.

Når det gjelder oppbygging av studiet, innhold, læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer vises det til studieplan og emnebeskrivelser.

Ikke opptak i 2019

Ikke opptak i 2019

Det er ikke opptak til desentral sykepleierutdanning i Trøndelag i 2019.