Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Sykepleie


Om sykepleierutdanningen i Trondheim 

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å behandle og ivareta mennesker gjennom livets viktigste hendelser. Som sykepleier vil du møte den nyfødtes første øyeblikk, og du vil møte den eldre pasienten som har levd et langt liv. Du vil møte mennesker med akutt og kritisk sykdom, mennesker som blir friske eller aldri kan bli friske, mennesker som må lære å leve med sin sykdom resten av livet.

Sykepleierstudentene i Trondheim best i landet (artikkel fra trd.by)


NTNU tilbyr også:


Utenlandsopphold

Du kan ta deler av studiet i utlandet. Vi har avtaler med institusjoner i Europa, Latin-Amerika, Asia, Afrika og Oceania.  


Jobbmuligheter

Som sykepleier er du en velkvalifisert søker som tilfredsstiller kravene til å jobbe innen EU/EØS-området.  


Studiets oppbygging

Bachelorstudiet i sykepleie veksler mellom teoretiske studier og ferdighetstrening i høgskolen og praktiske studier utenfor høgskolen i ulike deler av helsetjenesten.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveiledere på ism-post@mh.ntnu.no

Thu, 25 Jan 2018 12:29:59 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: SPBSP
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 055
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Desentralisert sykepleierutdanning

Høsten 2018 tilbys sykepleierutdanningen også som desentralisert heltidsstudium på tre år ved følgende studiesteder:

  • Hemne
  • Hitra
  • Meldal
  • Selbu

Det desentraliserte studiet har samme studieplan og undervisningstilbud som det ordinære studiet på campus Øya i Trondheim.

Les mer på egen underside om desentralisert sykepleierutdanning i Trøndelag.

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.