Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Sykepleie


Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Velkommen som student ved sykepleierutdanningen

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og de cirka 238 andre nye studentene ved sykepleierutdanningen! Vi vil være med å legge til rette for at du skal få tre spennende år, både faglig og sosialt. 

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter arrangementet på Gløshaugen vil fadderne møte dere på Gløshaugen og følge dere til Campus Øya og Øya Helsehus, som er bygningen hvor sykepleierutdanningen holder til.

Her vil du få utdelt en enkel lunsj. Deretter blir det orienteringsmøte kl. 12.00 i auditorium A1 i 1. etasje, Øya Helsehus. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet i Trondheim for alle, både de som skal ha studiested i Trondheim og de som er tatt opp på desentralt studiested i Hemne, Hitra, Meldal eller Selbu. Det blir gitt informasjon om studiet, praktisk informasjon og registrering av oppmøte.

Ta kontakt med studiekonsulenten hvis du ikke har anledning til å komme. 

Introduksjonsdager

Tirsdag 14.august

Øya Helsehus, 1. etasje, Auditorium A1 (Obligatorisk)

Kl. 12.00

 • Velkommen v/ studieprogramleder Ann Oddrun Medby
 • Informasjon om studiet v/ kullkoordinator Birgitta H. Lunde
 • Praktisk informasjon v/ studiekonsulent Astrid Kiil Hansen
 • Registrering av oppmøte (ta med legitimasjon)


Onsdag 15. august

Øya Helsehus, 1. etasje, Auditorium A1

 • Kl. 10.15: Introduksjon til studiet v/ emneansvarlige
 • Kl. 11.15-13.00: Sykepleie i et historisk perspektiv v/ Tove Kristin Greaker
 • Kl. 13.15-13.45: Smittevern MRSA/tuberkulose
 • Kl. 13.45: Praktisk informasjon til nye studenter
 • Kl. 15.00-16.00: Orienteringsmøte for studenter på desentral sykepleierutdanning


Torsdag 16. august

Ingen undervisning.


Fredag 17. august

Kunnskapssenteret KA12

 • Kl. 09.15 – 12.00: Sikkerhetskurs (Obligatorisk)
 • Kl. 13.15 – 15.00: Brannvernkurs (Obligatorisk)

Se presentasjoner om smittevern og strålevern

Fadderordningen Quak har eget program på kveldstid. 

Forelesningene starter mandag 20. august. Noen av forelesningene kan ha obligatorisk oppmøte. Det er viktig å komme i gang med lesingen allerede fra starten av. Pensum vil bli presentert ved studiestart.

Andre aktiviteter

Fadderordningen

Informasjon om denne vil du få av fadderne lokalt, som er sykepleierstudenter fra 2. og 3. årskull, se også quak.no.

Linjeforeningen Nutrix

Sykepleierstudentene har egen linjeforening som kalles Nutrix. Mer informasjon vil du få av fadderne.

Nyttig å vite

Undervisningssteder og lokaler

Sykepleierutdanningen holder til i Øya Helsehus på Øya. Undervisningen foregår i hovedsak i Øya Helsehus, men andre lokaliteter på campus Øya kan bli benyttet. Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for å finne frem på campus.

Praksis, ferdighetstrening og gruppearbeid

Alle praksisstudier, ferdighetstreninger og gruppearbeid er obligatorisk. Omtrent halvparten av studiet er praksisstudier (utenfor NTNU). NTNU har avtale med praksissteder i Helse Midt-Norge. Det kan bli praksisperioder utenfor Trondheim i løpet av utdanningen.

ID-kort

Studenter ved sykepleierutdanningen må ha ett ID-kort for tilgang til NTNU-lokaler på campus Øya. Nærmere beskjed om dette får du på velkomstmøtet 14.08.

Timeplaner

Her er timeplanen for uke 34 og 35. Resten av timeplanen finner du i NTNUs elektronisk timeplan. Timeplanen endres fortløpende slik at det er viktig å sjekke den ofte.

Studentekspedisjon

Studentekspedisjonen (studentservice) er i 2. etasje i Øya Helsehus.

Bibliotek

Biblioteket for NTNU-studenter, campus Øya, ligger i Kunnskapssenteret – 2. etasje.

MRSA og tuberkulosestatus

For alle ansatte og studenter som har pasientkontakt kreves en dokumentasjon på MRSA og tuberkulosestatus. Praksisstudier vil innebære pasientkontakt ved sykehus og andre helseinstitusjoner.  NTNU må derfor ha dokumentasjon på din MRSA- og tuberkulosestatus. Mer informasjon om dette vil du få ved studiestart.

Emner første semester

I første semester skal du ha følgende emner: HSYK1004 Sykepleie 1. år, HSYK1007 Anatomi, fysiologi og biokjemi, HSYK1008 Mikrobiologi, og HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie.

Se studieplanen for detaljer.

Mer informasjon om studiet og emner vil du også finne i e-læringsplattformen Blackboard etter at du har aktivert brukerkontoen din.

Studentgrupper

Kullet deles inn i grupper til gruppearbeid og ferdighetstreninger. Gruppene settes sammen etter studiestart.

Tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studiekonsulenten eller rådgiver så snart som mulig. Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging.

Politiattest

Mottak av politiattester

Du kan levere politiattesten enten ved registrering i forbindelse med velkomstmøtet 14.8 eller på Studentservice i 2. etasje, Øya Helsehus.

Mottak av politiattester med merknader

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU postboks 8905, 7491 Trondheim.

Om sykepleierutdanningen i Trondheim 

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å behandle og ivareta mennesker gjennom livets viktigste hendelser. Som sykepleier vil du møte den nyfødtes første øyeblikk, og du vil møte den eldre pasienten som har levd et langt liv. Du vil møte mennesker med akutt og kritisk sykdom, mennesker som blir friske eller aldri kan bli friske, mennesker som må lære å leve med sin sykdom resten av livet.

Sykepleierstudentene i Trondheim best i landet (artikkel fra trd.by)


NTNU tilbyr også:


Utenlandsopphold

Du kan ta deler av studiet i utlandet. Vi har avtaler med institusjoner i Europa, Latin-Amerika, Asia, Afrika og Oceania.  


Jobbmuligheter

Som sykepleier er du en velkvalifisert søker som tilfredsstiller kravene til å jobbe innen EU/EØS-området.  


Studiets oppbygging

Bachelorstudiet i sykepleie veksler mellom teoretiske studier og ferdighetstrening i høgskolen og praktiske studier utenfor høgskolen i ulike deler av helsetjenesten.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveiledere på ism-post@mh.ntnu.no

Thu, 25 Jan 2018 12:29:59 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: SPBSP
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 055
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Desentralisert sykepleierutdanning

Høsten 2018 tilbys sykepleierutdanningen også som desentralisert heltidsstudium på tre år ved følgende studiesteder:

 • Hemne
 • Hitra
 • Meldal
 • Selbu

Det desentraliserte studiet har samme studieplan og undervisningstilbud som det ordinære studiet på campus Øya i Trondheim.

Les mer på egen underside om desentralisert sykepleierutdanning i Trøndelag.

Challenge yourself