Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Sykepleie


Velkommen til studiestart 2017

16. august Immatrikulering

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter på campus Gløshaugen

11:00: Etter arrangementet på Gløshaugen vil fadderne følge dere til Høyskoleparken. Der blir det servert enkel lunsj.  

12.30: Oppmøte i Kunnskapsparken foran Kunnskapssenteret på campus Øya. Tale av dekan og praktisk informasjon.

14.00: Etter arrangementet utenfor Kunnskapssenteret vil fadderne følge dere til auditorium A1 i 1. etasje i Øya helsehus som ligger på campus Øya. Her vil du få informasjon om sykepleierutdanningen, blir registrert som ny student og får en omvisning. 
Det er pliktig oppmøte på denne delen av immatrikuleringsdagen.
Fravær medfører tap av studieplassen! Har du problemer med å møte denne dagen, vennligst ta kontakt med oss, telefon: 72 82 07 00 eller e-post til ism-post@medisin.ntnu.no

Introduksjonsdager 16.-18. august

Onsdag 16. august

Øya Helsehus, 1. etg. Auditorium A1  
kl. 1400 – 1500: «Velkommen»

Torsdag 17. august

Øya Helsehus, 1. etg. Auditorium A1 
Kl. 1015: Introduksjon til studiet v/emneansvarlige
Kl. 1115: Smittevern MRSA/TUB
Kl. 1215: Praktisk informasjon

Fredag 18. august

Kunnskapssenteret KA12 og KA11
Kl. 0915 - 1200: Sikkerhetskurs
Kl. 1315 - 1500: Brannvernkurs

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Så snart du har takket ja til studieplass, logger du deg inn på NTNUs StudentWeb og semesterregistrerer deg og betaler semesteravgiften for høsten 2017. Du oppretter faktura for semesteravgiften under Betaling på StudentWeb. 

Når det står på StudentWeb at både betalingen og semesterregistreringen er registrert, kan du opprette databruker ved NTNU. Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Politiattest

I søknaden velger du kategorien "studenter" og formål "Opptak – kommunale helse og omsorgstjenester".

Politiattester uten merknader skal du levere i forbindelse med registrering første dag 16. august, alternativt i studentservice i 2. etasje i Øya helsehus.

Politiattester med merknader skal sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt Nicolai Særsten, Postboks 8905, 7491 Trondheim. Sending skal skje senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er mottatt.

Timeplan

Lenke til timeplan

Timeplan for uke 34 og 35 som pdf.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om sykepleierutdanningen i Trondheim 

Sykepleier tett på livet

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å behandle og ivareta mennesker gjennom livets viktigste hendelser. Som sykepleier vil du møte den nyfødtes første øyeblikk, og du vil møte den eldre pasienten som har levd et langt liv. Du vil møte mennesker med akutt og kritisk sykdom, mennesker som blir friske eller aldri kan bli friske, mennesker som må lære å leve med sin sykdom resten av livet.


NTNU tilbyr også:


Utenlandsopphold

Du kan ta deler av studiet i utlandet. Vi har avtaler med institusjoner i Europa, Latin-Amerika, Asia, Afrika og Oceania.  


Jobbmuligheter

Som sykepleier er du en velkvalifisert søker som tilfredsstiller kravene til å jobbe innen EU/EØS-området.  


Studiets oppbygging

Bachelorstudiet i sykepleie veksler mellom teoretiske studier og ferdighetstrening i høgskolen og praktiske studier utenfor høgskolen i ulike deler av helsetjenesten.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveiledere på ism-post@mh.ntnu.no

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: SPBSP
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 055
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2017-2018.