Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Sykepleie


Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering mandag 12.august

Velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Trondheim mandag 12.august. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Følg link under for mer info:

Immatrikuleringen 2019 

Studiet har obligatorisk oppstartsmøte etter immatrikuleringen, se under "Oppstartsdager" for mer info!

Oppstartsdager

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og de ca 238 andre nye studentene ved sykepleierutdanningen! Vi vil være med å legge til rette for at du skal få tre spennende år, både faglig og sosialt.

Mandag 12.august 

Etter immatrikuleringsseremonien på Gløshaugen vil fadderne møte dere på Gløshaugen og følge dere til campus Øya, og Øya Helsehus - bygningen der sykepleierutdanningen holder til.

Kl 11.30 denne dagen vil det holdes et orienteringsmøte i auditorium A1 i 1.etasje, Øya Helsehus. Det er obligatorisk oppmøte på campus Øya. 

Program for dagen:

 • Velkommen v/fagenhetsleder Solveig Kirsti Grudt
 • Informasjon om studiet v/studieprogramleder og kullkoordinator Birgitta H.Lunde
 • Praktisk informasjon v/studiekonsulent Astrid Kiil Hansen
 • Registrering av oppmøte (ta med legitimasjon) (Obligatorisk!)

Ta kontakt med studiekonsulenten om du ikke har mulighet til å komme denne dagen. 

Tirsdag 13.august

Øya helsehus, 1.etasje, Auditorium A1

Program for dagen:

 • Kl 1015: Introduksjon til studie v/emnesansvarlige
 • Kl 11.15 - 13.00: Sykepleie i et historisk perspektiv v/Tove Kristin Greaker
 • Kl 13.15 - 13.45: Smittevern MRSA/tuberkulose
 • Kl 13.45: Praktisk informasjon til nye studenter

Onsdag 14.august:

Øya helsehus, 1.etasje, Auditorium A1

Kl 08.15 - 12.00: Forkurs naturvitenskap I (anatomi, fysiologi og biokjemi)

Torsdag 15.august:

Øya helsehus, 1.etasje, Auditorium A1

Kl 08.15 - 10.00: Forkurs naturvitenskap II (anatomi, fysiologi og biokjemi)

 

HMS-opplæring

HMS-kurs er obligatorisk for deg som skal studere sykepleie. Kurset går fredag 16.august i Kunnskapssenteret, KA12:

 • Kl.09.15 - 12.00: Obligatorisk sikkerhetskurs 
 • Kl. 13.15 - 15.00: Obligatorisk brannvernkurs

Undervisningen starter mandag 19.august. Noe av undervsiningen kan ha obligatorisk oppmøte. 

 

Fadderuka

Bli med på Fadderuka - det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. 

Sykepleierstudentenes faddere er sykepleierstudenter fra 2. og 3.årskull. Studentene ved Sykepleiestudiet har sin egen linjeforening, linjeforeningen Nutrix. Du vil få mer informasjon om linjeforeningen av fadderne. 

Nyttig å vite

Tips til hva du bør ordne de første dagene - her finner du informasjon om hva du må ordne med de første dagene i Trondheim som student.

HMS-opplæring

HMS-kurs er obligatorisk for deg som skal studere sykepleie. Kurset går fredag 16.august i Kunnskapssenteret, KA12:

 • Kl.09.15 - 12.00: Obligatorisk sikkerhetskurs 
 • Kl. 13.15 - 15.00: Obligatorisk brannvernkurs

Buss til og fra NTNU, campus Øya

Fra 3. august blir det store endringer i kollektivtransporten i Trondheim. Sjekk infosiden til Atb hvordan kollektivtilbudet blir nær deg og hvordan du kjøper billett.

Kart over NTNU

Sykepleierutdanningen holder til i Øya Helsehus, men andre lokaliterer ved campus  Øya kan bli benyttet. For å finne frem på campus, last ned vår kart-app MazeMap. 

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning». Timeplanen kan endres, slik at det er viktig å sjekke den ofte. 

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Pensumliste for bachelor i sykepleie

Praksis, ferdighetstrening og gruppearbeid

Alle praksisstudier, ferdighetstreninger og gruppearbeid er obligatorisk. Omtrent halvparten av studiet er praksisstudier (utenfor NTNU). Det kan bli praksisperioder utenfor Trondheim i løpet av utdanningen. 

Smittestatus (MRSA og TBC)

For alle ansatte og studenter som har pasientkontakt kreves en dokumentasjon på MRSA og tuberkulosestatus. Egenerklæringsskjema for dette vil bli utdelt ved studiestart.

Politiattest

Studenter på sykepleie må levere politiattest ved studiestart. Denne leverer du enten i forbindelse med velkomstmøte/registrering mandag den 12.august, eller i løpet av de første ukene på Studentservice i 2.etasje, Øya Helsehus. 

Politiattest med merknad sendes til:

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N.Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Timeplaner uke 34 og 35

Om sykepleierutdanningen i Trondheim 

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å behandle og ivareta mennesker gjennom livets viktigste hendelser. Som sykepleier vil du møte den nyfødtes første øyeblikk, og du vil møte den eldre pasienten som har levd et langt liv. Du vil møte mennesker med akutt og kritisk sykdom, mennesker som blir friske eller aldri kan bli friske, mennesker som må lære å leve med sin sykdom resten av livet.

Sykepleierstudentene i Trondheim best i landet (artikkel fra trd.by)

NTNU tilbyr også sykepleieutdanning ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 49.3 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna opptak. 


Jobbmuligheter

Som sykepleier kan du jobbe innen alle felt av helsetjenesten. Behovet for sykepleiere er stort og arbeids­mulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor, og i inn- og utland. 


Videre studier

Med en bachelor i sykepleie er du kvalifisert til å søke om opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU. 


Studiets oppbygging

Bachelorstudiet i sykepleie veksler mellom teoretiske studier og ferdighetstrening på universitetet og praktiske studier utenfor universitetet i ulike deler av helsetjenesten.  


Studieveiledning

Kontakt gjerne vår studieveiledere på e-post: ism-post@mh.ntnu.no hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål. 


Studiemiljø

Her finner du informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger og hvordan Trondheim er som studentby. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Vi har avtaler med institusjoner i Europa, Latin-Amerika, Asia, Afrika og Oceania.  


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen sykepleie. 

Fri, 28 Jun 2019 13:45:47 +0200
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: SPBSP
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 

 • 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
 • 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Søknadskode: 194 055

Sted: Trondheim, Øya

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleieFakultet for medisin og helsevitenskap

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på