Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene

– Sommerkurs, Trondheim
Lærerstudent som hjelper jente elever med praksis

Om forkurset i matematikk

NTNU arrangerer forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningene. Kurset vil foregå i Trondheim i juli 2018, og vil bestå av opplegg i plenum og i grupper sammen med lærer/studentassistent. Kurset vil i tillegg til forelesninger inneholde oppgaveregning og trening i digitale ferdigheter. Påmelding foregår via Samordna opptak, og avsluttende prøve er mandag 30. juli 2018. Sensur til forkurs i matematikk foreligger ca. en uke etter eksamen.


Opptak til forkurset

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 har Kunnskapsdepartementet vedtatt et nytt opptakskrav til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning. 

Søker du disse studiene, må du dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette kravet dekker du også hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Du vil få tilbud om forkurset dersom du dekket opptakskravene til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanninger etter den gamle ordningen, men ikke dekker kravet om minst karakteren 4 i matematikk.

Forkurset er altså for deg som har gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk og som tilfredsstiller de andre kravene til opptak til lærerutdanningene.

Fakta om kurset

Gradsnivå: Forkurs i matematikk 
Studiepoeng: 0
Påmelding: Samordna opptak
Påmeldingsfrist: 28. juni 2018


Undervisningsform: Heltid, sommerkurs 4 uker
Periode: Juli 2018
Sted: Trondheim
Avsluttende prøve: Mandag 30. juli

Informasjonens gyldighet:
Informasjonen om sommerkurset er gyldig for 2018.