Årsstudium 1-årig, Ålesund

Shippingledelse

To studenter studerer sammen med laptop og bok

Om shippingledelse

Studiet gir studentene en innføring i shipping, logistikkfag, havneoperasjoner, matematikk, avtalerett, prosjektstyring og internasjonal handel. Dette vil gi deg god kompetanse til å arbeide i ulike funksjoner i en shippingorganisasjon.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 37,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Aktuelle jobber er innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon innen rederidrift, skipsmegling, banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.


Studiets oppbygging

Undervisningsformen er forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnivå: Årsstudium 1-årig
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 253
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrense 2017:
Førstegangsvitnemål: 37,9
Ordinær: 54,1

 

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Challenge yourself