Shippingledelse

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Shippingledelse

Bilde shippingledelse

To studenter studerer sammen med laptop og bok

Ikke opptak

  Det er ikke opptak til årsstudium i Shippingledelse i 2020.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Shippingledelse

Om shippingledelse

Studiet gir studentene en innføring i shipping, logistikkfag, havneoperasjoner, matematikk, avtalerett, prosjektstyring og internasjonal handel. Dette vil gi deg god kompetanse til å arbeide i ulike funksjoner i en shippingorganisasjon.


Opptak

 

NB! Det er ikke opptak på studiet i 2020. 


Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2019 45,6 39,9
2018 45,8 37,9
2017 54,1 37,9

Jobbmuligheter

Aktuelle jobber er innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon innen rederidrift, skipsmegling, banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.


Studiets oppbygging

Undervisningsformen er forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Shippingledelse
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194253
 • Poenggrense: 2019: 45,6
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 39,9
 • Ansvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Campus Ålesund, Ålesund

Facebookgruppe for søkere til studier i Ålesund

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for søkere til Ålesund 2020

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.