Årsstudium 1-årig, Ålesund

Shippingledelse

To studenter peker og ser på en skipsmodell i en glassmonter

Om shippingledelse

Studiet har som målsetting å gi studentene en innføring i shipping-, logistikk-, økonomi- og markedsføringsfag, for å få kompetanse til å arbeide med ulike funksjoner i bedriftens verdikjede.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 37,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Aktuelle jobber er innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, salgs- og markedsføringsaktiviteter, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon innen rederidrift, skipsmegling, banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.


Studiets oppbygging

Studiet har stort fokus på shipping, økonomi og logistikk. Undervisningsformen er forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses og data-verktøy blir benyttet i oppgave- og studiearbeid.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Fakta

Gradsnivå: Årsstudium 1-årig
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 253
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrense 2017:
Førstegangsvitnemål: 37,9
Ordinær: 54,1

 

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak