Årsstudium 1-årig, Ålesund

Shippingledelse

To studenter studerer sammen med laptop og bok

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00,  velkomstseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for studiene

Mandag 6. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:00   Oppstart for bachelor i nautikk

 

Torsdag 16. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 11:00-11.45 Auditorium Fogdegården Kurs i Blackboard og studentweb for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Kl. 12.00 Rådhusplassen Lunsj med ordfører, i regi av fadder. Bussavgang fra NTNU kl. 12.00

Fredag 17. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:00-11:30 Auditorium Fogdegården

Felles samling for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, v/instituttleder. Presentasjon av programansvarlige, og samling i etterkant på grupperom:
A334 - nautikk, bachelor
A335 - skipsdesign, bachelor
B229 - skipsdesign, bachelor
Aksla - bygg, bachelor
B228 - vann- og miljøteknologi, bachelor
Sukkertoppen - shipping management, bachelor + shippingledelse, årsstudium

 

 

Mandag 20. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:30-13:15 Auditorium Brosundet

Instituttet inviterer til felles samling for alle nye studenter. Vi samles i auditorium Brosundet der det blir kort informasjon om dagens program og inndeling i grupper. Deretter går vi til Norsk Maritimt Kompetansesenter der vi prøver å gi et innblikk i mulighetene som ligger i fremtidens yrkesliv. Vi avslutter med lunsj i kantina på NMK.

Om shippingledelse

Studiet gir studentene en innføring i shipping, logistikkfag, havneoperasjoner, matematikk, avtalerett, prosjektstyring og internasjonal handel. Dette vil gi deg god kompetanse til å arbeide i ulike funksjoner i en shippingorganisasjon.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 37,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,1 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Aktuelle jobber er innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon innen rederidrift, skipsmegling, banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.


Studiets oppbygging

Undervisningsformen er forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnivå: Årsstudium 1-årig
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 253
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrense 2017:
Førstegangsvitnemål: 37,9
Ordinær: 54,1

 

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.