Shippingledelse

Årsstudium 1-årig, Ålesund

Shippingledelse

Bilde shippingledelse

To studenter studerer sammen med laptop og bok

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Årsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Shippingledelse

Om shippingledelse

Studiet gir studentene en innføring i shipping, logistikkfag, havneoperasjoner, matematikk, avtalerett, prosjektstyring og internasjonal handel. Dette vil gi deg god kompetanse til å arbeide i ulike funksjoner i en shippingorganisasjon.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. 


Poenggrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2019 45,6 39,9
2018 45,8 37,9
2017 54,1 37,9

Jobbmuligheter

Aktuelle jobber er innenfor innkjøps- og forsyningsledelse, logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon innen rederidrift, skipsmegling, banker, forsikringsselskaper, industri og konsulentvirksomheter som arbeider med skipsfart.


Studiets oppbygging

Undervisningsformen er forelesninger, gruppearbeid og øvinger med og uten veiledning. I mange av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses.


Studieveiledning

Har du spørsmål om studieprogrammet eller noe faglig? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på epost: studier@iv.ntnu.no


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Shippingledelse
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak: 194253
 • Poenggrense: 2019: 45,6
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 39,9
 • Anvarlig: Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Campus Ålesund, Ålesund

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.