Skjemaer for opptak

NB: Søknad om opptak til 2-årige masterstudier foregår på Søknadsweb i stedet for på skjema.

Skjemaer for søknad om opptak til Kunstakademiet i Trondheim:

Skjemaer for søknad om opptak til ph.d.-studiet: