Reglement og forskrifter - studier

Felles reglement

.... English:

  • Examination Regulations at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
    This English version of the Examination Regulations at NTNU adopted by the Board of NTNU on 7 December 2005 may differ from the authoritative version, which is in Norwegian. If so, the authoritative version is to be consulted: Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av NTNUs styre 7. desember 2005.

Forskriftene for grader innen de historisk-filosofiske, samfunnsvitenskapelige og matematisk-naturvitenskapelige fag ved NTNU er ikke lenger elektronisk tilgjengelige. Ved spørsmål, ta kontakt med ditt fakultet.

Fru Justitia

Snarveier