Realstart 2019

For realfagstudenter ved NTNU

Realstart 2019

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier

Realstart skal:

  • gi deg tilstrekkelig praktisk informasjon slik å kunne orientere deg på campus og i studietekniske ting. 
    • hvor finner du hva?
    • hvem kan du spørre?
  • motivere deg for studiet.
  • skape en arena for å møte medstudenter på samme studieprogram.

Viktige beskjeder

Viktige beskjeder

  • Kom-i-gang-dag: tirsdag 13. august kl.10.00 - 15.00 arrangeres Kom-i-gang-dag på Gløshaugen for alle nye studenter.
     

Beskjed/tips for nye studenter

De første dagene- studiestart og registrering.


Tilbud om forkurs:

Informasjon:

Informasjon: