Realstart 2020

For realfagstudenter ved NTNU

Realstart 2020

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier

Realstart skal:

 • gi deg tilstrekkelig praktisk informasjon slik å kunne orientere deg på campus og i studietekniske ting. 
  • hvor finner du hva?
  • hvem kan du spørre?
 • motivere deg for studiet.
 • skape en arena for å møte medstudenter på samme studieprogram.

Viktige beskjeder

Viktige beskjeder

 • Digital immatrikulering: mandag  10. august. 
   
 • Realstart er obligatorisk. NV-studenter gir beskjed til e-post: studier@nv.ntnu.no hvis du blir forhindret fra å møte. NB! E-post må sendes før realstart.
 • Digital Kom-i-gang-dag: tirsdag 11. august Her vil du finne informasjon og kontaktinfo til de ulike studentorganisasjonene, samt også praktisk informasjon om hva du bør ordne til studiestart.

Beskjed/tips for nye studenter

De første dagene- studiestart og registrering.


Tilbud om forkurs:

Informasjon:

Informasjon: