Forkurs, oppstartsprogram og oppfriskningskurs

R1-kurs


Søk støtte fra Lånekassen til sommerkurs

Fra 23. april kan du søke støtte fra Lånekassen til sommerkurs for R1, TRES og Y-VEI.

Dette gjør du:

  1. Gå til lanekassen.no
  2. Velg søknad for 2017/2018
  3. Fyll ut søknaden

Når får du utbetalt støtte:

  • Etter at du har møtt til undervisning på sommerkurset, så registrerer  NTNU oppmøte  og sender dette til Lånekassen
  • Etter noen dager  vil du motta avtale om støtte fra Lånekassen, når denne er signert og returnert (digitalt) til Lånekassen blir pengene overført direkte til din konto.

NB! Studenter som mottar sommerstøtte i 2018 vil ikke ha rett til 11 måneders studiestøtte

 


R1-kurs for opptak til informatikk- og teknologiutdanninger

R1-kurs

For utdanningene Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet, Bachelor i geomatikk og Bachelor i programmering er opptakskravet generell studiekompetanse + R1/S2.

Hvis du ikke oppfyller tilleggskravet om R1, tilbyr NTNU i Gjøvik et 6-ukers sommerkurs som godkjennes som tilsvarende R1, forutsatt bestått sluttprøve. Dette tilbudet undervises ved NTNU i Gjøvik.

Ved fullført og bestått R1-kurs kan du konkurrere om ledig studieplass på studier på NTNU som har tilleggskrav i R1. Siden det er stor konkurranse om studieplass på våre IT-studier, er du ikke garantert studieplass, selv om du får opptak til R1-kurset og består dette. Du får beskjed om du har fått studieplass på studieprogrammet først når Samordna opptak har behandlet søknaden din til sommeren.

Søk opptak

Du søker opptak til alternative veier til informatikk- og teknologiutdanninger (R1-kurs) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Oppstart

Sommerkurs i R1 2018 har oppstartsdato mandag 25.juni kl. 9 i 2/3 Eureka, og den avsluttende prøven blir fredag 3 .aug. (konte mandag 13.aug). 

Studenter som skal gå Y-vei maskiningeniør og byggingeniør må ta et to ukers forberedende kurs, dette kurset er i uke 24 og 25, oppstart tirsdag 12.juni  kl. 9 i B210

Undervisning

Undervisningsdagen er normalt fra kl. 8:00 – 15:15. Det er obligatorisk oppmøte, og det kreves minst 80 % frammøte for å kunne gå opp til den avsluttende prøven.

Det er en avsluttende prøve i august, som må bestås for å fortsette studiene ved NTNU i Gjøvik. Hvis denne ikke bestås, gis en aller siste kontinuasjonsmulighet på et senere annonsert tidspunkt.

Lærebok

Lærebok i sommerkurset i Matematikk er: Oldervoll, Orskaug og Vaaje: Sinus Forkurs ingeniørutdanning og maritim utdanning. Formelsamling fra videregående skole.

Lånekassen

For sommerstudentene vil det være mulig å søke studielån og stipend via Lånekassen. Hvis du skal søke Lånekassen om støtte til både sommerkurs og studiet må du fylle inn to skjema. Bruk skjema for studieåret 2017/2018 for å søke støtte til sommerkurset, og bruke skjema for studieåret 2018/2019 når du skal søke støtte til studiet du skal begynne på.

Søk opptak

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak