Forkurs, oppstartsprogram og oppfriskningskurs

R1-kurs


R1-kurs for opptak til informatikk- og teknologiutdanninger

R1-kurs

For utdanningene Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet, Bachelor i geomatikk og Bachelor i programmering er opptakskravet generell studiekompetanse + R1/S2.

Hvis du ikke oppfyller tilleggskravet om R1, tilbyr NTNU i Gjøvik et 6-ukers sommerkurs som godkjennes som tilsvarende R1, forutsatt bestått sluttprøve. Dette tilbudet undervises ved NTNU i Gjøvik.

Søk opptak

Du søker opptak til alternative veier til informatikk- og teknologiutdanninger (R1-kurs) gjennom NTNUs Søknadsweb innen 15. april.

Oppstart

Oppstartsdato er som regel i slutten av juni/begynnelsen av juli.

Kursoppstart sommer 2017: Mandag 26. juni kl. 9 i auditorium Eureka. R1-kurset varer fra uke 26 til uke 31.  Avsluttende prøve i REA0001 fredag 4.august.

Undervisning

Undervisningsdagen er normalt fra kl. 8:00 – 15:15. Det er obligatorisk oppmøte, og det kreves minst 80 % frammøte for å kunne gå opp til den avsluttende prøven.

Det er en avsluttende prøve i august, som må bestås for å fortsette studiene ved NTNU i Gjøvik. Hvis denne ikke bestås, gis en aller siste kontinuasjonsmulighet på et senere annonsert tidspunkt.

Lærebok

Lærebok i sommerkurset i Matematikk er: Oldervoll, Orskaug og Vaaje: Sinus Forkurs ingeniørutdanning og maritim utdanning. Formelsamling fra videregående skole.

Lånekassen

For sommerstudentene vil det være mulig å søke studielån og stipend via Lånekassen.

Søknadsfrist

15. april. Du søker via NTNUs søknadsweb, søknadsskjemaet åpner ca 1. februar.

Søk opptak