Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Lærerutdanning, 1-årig påbygging, Trondheim

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

– Om praktisk-pedagogisk utdanning

Illustrasjon PPU

Lærerstudenter som jobber sammen. foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Hva er PPU?

Hva er PPU?

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig studium på 60 studiepoeng, som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Fullført PPU gir undervisningskompetanse for videregående skole og grunnskolen ned til og med femte trinn.


Fagtilbud PPU heltid

Følgende fag tilbys på PPU heltid

Sjekk om du fyller opptakskravene

 • Biologi
 • Engelsk
 • Film og medievitenskap
 • Kunst og håndverk
 • Fremmedspråk (fransk, spansk, tysk)
 • Fysikk
 • Geografi
 • Historie
 • Kjemi
 • Kroppsøving og idrett
 • Matematikk
 • Musikk
 • Norsk
 • Psykologi
 • Religions- og etikkfag
 • Samfunnskunnskap
 • Utøvende musikk

Fagene tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere i det enkelte fag.


Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

Lærerutdanning som påbygging

PPU bygger på høyere utdanning du har fra før. PPU heltid bygger fortrinnsvis på mastergrad. I den høyere utdanningen din bør du ha grunnlag for minst to undervisningsfag i skolen (opptakskravet er grunnlag for minimum ett undervisningsfag).

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra og med 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få opptak til PPU i 2019, må du ha 

 • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i faget
 • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i. Krav til oppbygging av bachelorgraden: ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

Dette er nasjonale krav som gjelder alle læresteder som tilbyr PPU i 2019.


Fagvalg

Velg fag som du brenner for hvis du ønsker å bli lærer. Slik kan du bli en kunnskapsrik og engasjerende lærer. Det kan likevel være greit å vite at skolen har stort behov for språklærere (både norsk og fremmedspråk) og realfagslærere (matematikk, fysikk, biologi, kjemi), mens det er mindre etterspørsel etter lærere med fag som er valgfag i skolen.

Du må ha minst 60 studiepoeng i fagene som skal være dine undervisningsfag. Fagene bør være bygd opp av emner som utgjør et årsstudium. Det er noen fag som ikke blir betraktet som undervisningsfag i skolen, for eksempel pedagogikk, anvendt språk, fonetikk og arkeologi.


Praksis i PPU

Praksis i skolen er en integrert del av opplæringen i pedagogikk og fagdidaktikk. I løpet av studieåret vil du ha ca. 14 uker praksis i skolen: Seks uker i høstsemesteret og åtte uker i vårsemesteret. All praksis og undervisning på PPU er obligatorisk.


Heltid eller deltid?

Påbyggingsstudiet PPU kan tas over ett år som heltidsstudium, eller som deltidsstudium over to år (FPPU allmennfag). Begge variantene følger samme studieplan, og kompetansen de gir er lik ved endt studium.