Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

LÆRERUTDANNING, 1-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

– Studiemiljø

Som student på PPU tilhører du en fast gruppe på ca. 30 studenter, et partnerskap. Hvert partnerskap fungerer som en klasse gjennom hele PPU-utdanningen, og er sammen i praksis i skolen. Dette fører til et sterkt samhold blant dere som studenter, og det er både hyggelig og nyttig: Som lærer trenger du å samarbeide godt med kollegene dine, både faglig og personlig.

Som student på PPU har du mye kontakt med de ansatte på lærerutdanningen, gjennom partnerskapsordningen og i forbindelse med praksis og skoleovertakelse.


Medvirkning

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.


Campus Kalvskinnet

Campus Kalvskinnet

Som lærerstudent har du undervisning på campus Kalvskinnet, som ligger i sentrum av Trondheim.

I videoen tar studentambassadørerene deg med på omvisning på campus for å blant annet vise fram undervisningsrom, kantine, bibliotek og grupperom. Du får også se hva som skjer i gymsalen og på musikkrommet. 


Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent