Fem professorer på gata

– Hvorfor bør man studere ved NTNU?

Kan bidra til en bedre verden

Navn:  Professor Justin Wells

Fagområde: Fysikk


Kan bidra til en bedre verden

Navn:  Professor Justin Wells

Fagområde: Fysikk


Hva er ditt fagområde?

Fysikk; eksperimentell faste stoffers fysikk, nanoskala materialfysikk, eksperimentell kvantefysikk og fundamental fysikk relevant for teknologiske applikasjoner som for eksempel kvantedatamaskiner, lav-energi enheter, solceller, sensorer osv.


Hvorfor synes du man skal studere fysikk?

– Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på verdenrundt oss. Siden jeg var barn har jeg satt spørsmålstegn ved hvordan naturen fungerer, og hvordan teknologien vår virker. Jeg stilte alle spørsmålene barn liker å stille, men som de sjelden får gode svar på: hvorfor er himmelen blå? Hvorfor føles det kjøligere når det regner? Hvordan fungerer et damplokomotiv?

– Hvis du beholder det samme spørrende perspektivet inn i voksenlivet, da er du godt egnet for en utdanning innen realfag eller ingeniørfag! Du vil bli presentert for større spørsmål, og dine svar kan bidra til en bedre verden.

– For meg personlig dreide mange av spørsmålene seg rundt mekanikk, elektronikk og datateknologi (selv om jeg fortsatt er svært interessert i naturen). Det ledet meg mot fysikk generelt og materialfysikk og elektronikk spesielt.

– Så, hvorfor burde man studere fysikk? Hvis du er naturlig undrende overfor nåværende og fremtidig teknologi, den materielle og fysiske verdenen rundt deg, da vil en fysikkutdanning gi deg et solid grunnlag for å forstå, utforske og påvirke verden nå og i fremtiden. For å sitere Isaac Newton: "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants”. En utdanning i fysikk er den «kjempen» sine skuldre du vil stå på.


Har du eksempler på typiske jobber man kan få etter å ha studert dette?

– Spekteret av mulige jobber overraskende stort. Det inkluderer numerisk modellering av aksjemarkeder, å utvikle teknologi for oljeindustrien, solceller, brenselceller eller hydrogenbaserte alternativer. Det inkluderer kvanteberegninger, kvantekryptering og materialteknologi (f.eks. aluminium, silisium og gjødsel). Det inkluderer også medisinsk forskning og applikasjoner innen bildediagnostikk og terapi, og det inkluderer undervisning, prosjektledelse og en rekke forskningsstillinger.

– Faktisk blir jeg ofte overrasket over hvor varierte bedrifter og offentlige arbeidsgivere som vil ansette fysikkstudentene våre, akkurat som jeg er imponert over hvor bred ekspertise studentene våre har.

Energiforsyning er viktig for samfunnet

Navn: Professor Kjetil Uhlen

Fagområde: Energi og miljø


Energiforsyning er viktig for samfunnet

Navn: Professor Kjetil Uhlen

Fagområde: Energi og miljø


Hva er ditt fagområde?

– Mitt fagområde er elkraftsystemer. Litt mer spesifikt så jobber jeg mest med metoder og løsninger for drift og styring av elkraftsystemer.


Hvorfor synes du man skal studere energi og miljø?

– Jeg synes at man skal studere energi og miljø, fordi energiforsyning er utrolig viktig for samfunnet. I den sammenheng er det viktig å forstå hvordan energisystemet henger sammen, og hva som er viktig for at vi totalt sett skal lage mest mulig bærekraftig energiforsyning basert på fornybar energi.


Har du eksempler på typiske jobber man kan få etter å ha studert dette?

– Med en mastergrad i energi og miljø, åpner det seg muligheter innenfor flere felt. Forskning og undervisning er et av de, hvor vi prøver å forstå systemet. En annen spennende jobb er å jobbe ved f.eks. en av Statnetts driftssentraler som har ansvar for drift og driftssikkerhet i det norske og nordiske kraftsystemet. En kan også jobbe hos de store leverandørene på verdensbasis, slik som Siemens. Her kan man jobbe med utvikling av nye komponenter og systemer.

Gode jobbmuligheter

Navn: Professor Colin Boyd

Fagområde: Informasjonssikkerhet


Gode jobbmuligheter

Navn: Professor Colin Boyd

Fagområde: Informasjonssikkerhet


Hvorfor synes du man skal studere kommunikasjonsteknologi?

– Vi lever i en tid der kommunikasjon mellom mennesker på nett er en del av hverdagen, og noe alle må forholde seg til. Derfor blir det stadig viktigere at sikkerhet og personvern er ivaretatt.

– Det er avgjørende å ha dyktige folk med den nødvendige kompetansen på dette området. 

Har du eksempler på typiske jobber man kan få etter å ha studert dette?

– Det er gode jobbmuligheter innenfor kommunikasjonsteknologi, og det er mye du kan velge mellom. En del blir konsulenter og jobber med rådgivning og ledelse innenfor IKT, mens andre jobber innenfor blant annet cybersikkerhet og digital etterforskning. Dette er bare noen av veiene man kan gå med en utdanning innenfor dette fagfeltet.

Fremtidige vekstnæringer

Navn: Professor Svein Sævik

Fagområde: Marine konstruksjoner


Fremtidige vekstnæringer

Navn: Professor Svein Sævik

Fagområde: Marine konstruksjoner


Hva er ditt fagområde?

– Marine konstruksjoner. Dette innebærer konstruksjonsmekanikk og dynamikk anvendt på marine konstruksjoner.


Hvorfor synes du man skal studere marin teknikk?

– Dette er helt åpenbart når man ser på Norges historie og geografiske beliggenhet. Marin virksomhet har vært viktig gjennom hele vår historie og vil også være viktig for å skaffe landet inntekter i fremtiden. Disse inntektene er vi helt avhengige av for å kunne finansiere de velferdsgodene som vi er blitt vant med.

– Olje og gass vil spille en viktig rolle i dette også fremover samtidig som vi vil se vekst innen akvakultur og offshore fornybar energi og annen marin virksomhet. Norge  trenger flinke marin-studenter til å være med og utvikle disse områdene.


Har du eksempler på typiske jobber man kan få etter å ha studert dette?

Norge  trenger flinke marin-studenter til å være med og utvikle disse områdene.

– På marin teknikk har vi 8 forskjellige hovedprofiler som gir ulike jobbmuligheter inklusive rederier, kontraktører, offentlig forvaltning, konsulentselskaper og olje-selskaper. I tillegg er fornybar energi til havs (bølger, vind) sammen med akvakultur fremtidige vekstnæringer hvor marin teknikk vil  stå sentralt.

 
– På marin teknikk har vi videre et sterkt fokus på basiskunnskaper slik at studentene får et veldig bredt kunnskapsfelt som også kan anvendes på landbasert virksomhet.

 

Reise og jobbe i utlandet

Navn: Professor Egil Tjåland

Fagområde: Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk


Professorer på gata

Reise og jobbe i utlandet

Navn: Professor Egil Tjåland

Fagområde: Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk


Hva er ditt fagområde?

– Jeg er instituttleder for Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, og min spesialitet er geofysikk


Hvorfor synes du man skal studere petroleumsfag?

– Fordi det er et veldig interessant studium. Det passer for dem som liker realfag slik som matematikk, fysikk og kjemi, og naturfag slik som geologi. 


Har du eksempler på typiske jobber man kan få etter å ha studert dette?

– De fleste som har studert petroleumsfag vil begynne å jobbe i oljeindustrien som sivilingeniør. Noen blir boreingeniører og reservoaringeniører, mens andre blir geologer og geofysikere. Oljeindustrien er internasjonal, så det er gode muligheter for å reise og jobbe i utlandet. Typiske arbeidssteder er Kuala Lumpur, Rio de Janeiro, Houston, Dubai og Stavanger.