PH.D. - FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Forskrifter og bestemmelser

Forskrifter og bestemmelser

 

1) Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU:

lovdata.no

2) IVT-fakultetets administrative bestemmelser i tilknytning til ph.d.-forskriften:

doc   pdf

3) Forskrift for graden dr.philos. ved NTNU:

pdf

4) Forskrift om studier ved NTNU:

lovdata.no

5) Utfyllende regler til Forskrift om studier ved NTNU:

pdf

 

Mon, 13 Feb 2017 13:54:12 +0100