Telematikk

Ph.d.-program, 3-årig

Telematikk

– Avslutning

Ingen spesielle krav ut over de som fremgår av Forskrift for ph.d.-studiet.