Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Sosiologi

– PH.D.-PROGRAM (DOKTORGRAD)

Samling av folk

Dette ph.d.-programmet avvikles fra 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under det nye programmet Ph.d. i samfunnsvitenskap

Om programmet

Ph.d.-kandidater i sosiologi skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder. 


Søk opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere bes derfor om å ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap.


Studiets oppbygging

Studieplanen for hvert ph.d.-program er delt inn i to deler: Den første delen er felles for alle ph.d.-programmene ved SU-fakultetet. Den andre delen er spesifikk for hvert enkelt ph.d.-program.


Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 17 04
Epost: kontakt@iss.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHSOS
Normert studietid: 3 år

Campus: Dragvoll, Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak