Sosiologi

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Sosiologi


IKKE RØR!! Krysspublisert (PHGEOG) info om avvikling

Dette ph.d.-programmet ble avviklet 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under ph.d. i samfunnsvitenskap


KRYSSPUBLISERT FRA SU-fak - Reglement og forskrifter - ph.d. su

Reglement og forskrifter

Fakta om programmet

Fakta om programmet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHSOS
Normert studietid: 3 år

Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Campus:
 Dragvoll, Trondheim

Krysspublisert SU (deling) - phd - Ikke rør!