Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Ph.d. i sosialt arbeid

Ph.d. i sosialt arbeid

Om programmet

Sosialt arbeid er et fag som karakteriseres av komplekse faglige spørsmål. Det er også et fagområde som i praksis preges av uforutsigbarhet og som krever kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer.


Opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere bes derfor om å ta kontakt med Institutt for sosialt arbeid.


Studiets oppbygging

Studieplanen for hvert ph.d.-program er delt inn i to deler: Den første delen er felles for alle ph.d.-programmene ved SU-fakultetet. Den andre delen er spesifikk for hvert enkelt ph.d.-program.


Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.


Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 19 30
Epost: kontakt@isa.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHSARB
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim, Campus Tunga
Søknadsfrist: Rullerende opptak