Sosialantropologi

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Sosialantropologi

– Studiets oppbygging

IKKE RØR!! Krysspublisert (PHGEOG) info om avvikling

Dette ph.d.-programmet ble avviklet 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under ph.d. i samfunnsvitenskap


Studieplan

Studieplan

For aktive ph.d.-kandidater på dette programmet gjelder siste gjeldende versjon av studieplanen fra det akademiske året 2017/2018. For nærmere informasjon om ph.d.-løpet, se Doktorgrad 1-2-3.

Studieplanen består av én del som er spesifikk for ph.d.-programmet i sosialantropologi, og én fellesdel for alle ph.d.-programmene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.


Krysspublisert (phgeog) - Emner og kurs

Emner og kurs

Du må selv sørge for at alle kurs er blitt meldt inn. Instituttet har sammen med fakultetet ansvar for at alle innmeldte kurs er ført inn i Felles studentsystem (FS). Opplæringsdelen omfatter tre elementer og skal til sammen tilsvare minst 30 studiepoeng (sp):

  • Vitenskapsteori
  • Forskningsmetode
  • Teori/substans

Eksamensmelding til kurs gjør du via studentweb innen 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Ph.d.-kandidater betaler ikke semesteravgift.

Eksterne kandidater (kandidater ved andre institusjoner) som ønsker å ta kurs ved NTNU, søker via Søknadsweb. Se mer informasjon for eksterne ph.d.-kandidater.  

Den nasjonale forskerkursportalen for samfunnsfag gir deg en oversikt over emner som tilbys innen samfunnsvitenskapelige fag på nasjonalt plan.

Fakultetet tilbyr en rekke ph.d.-emner og et felles emne i vitenskapsteori: SFEL8000 Vitenskapsteori i samfunnsvitenskap