Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Ph.d. i sosialantropologi

Mann som sjekker planter i vekstfelt

Om programmet

Vårt doktorgradsprogram har som målsetning å utdanne antropologer til en karriere innen forskning i akademia og til annet arbeid som krever vitenskapelig ekspertise og analytisk kompetanse.

Opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere bes derfor om å ta kontakt med Institutt for sosialantropologi.


Studiets oppbygging

Studieplanen for hvert ph.d.-program er delt inn i to deler: Den første delen er felles for alle ph.d.-programmene ved SU-fakultetet. Den andre delen er spesifikk for hvert enkelt ph.d.-program.


Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.


Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 55 89 07
Epost: kontakt@sosant.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHSANT
Normert studietid: 3 år

Campus: Dragvoll, Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak