Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Ph.d. i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole

Profesjonsforskning. Foto: Lena Knutli

Dette ph.d.-programmet avvikles fra 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under det nye programmet Ph.d. i utdanningsvitenskap

Om programmet

Doktorgradsprogrammet i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole er en forskerutdanning som skal sette kandidatene i stand til å utføre forsknings- og utredningsoppgaver på et høyt faglig nivå.


Opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere bes derfor om å ta kontakt med Institutt for lærerutdanning.


Studiets oppbygging

Studieplanen for hvert ph.d.-program er delt inn i to deler: Den første delen er felles for alle ph.d.-programmene ved SU-fakultetet. Den andre delen er spesifikk for hvert enkelt ph.d.-program.


Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.


Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 19 90
Epost: postmottak@su.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d
Studieprogramkode: PHPROLUS
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim, Moholt
Søknadsfrist: Rullerende opptak