Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole


IKKE RØR! KRYSSPUBLISERT info om avvikling

Dette ph.d.-programmet ble avviklet 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under det nye programmet Ph.d. i utdanningsvitenskap

KRYSSPUBLISERT FRA SU-fak - Reglement og forskrifter - ph.d. su

Reglement og forskrifter

Fakta om programmet

Fakta om programmet

Gradsnivå: Ph.d
Studieprogramkode: PHPROLUS
Normert studietid: 3 år

Institutt for lærerutdanning
Campus: Kalvskinnet, Trondheim

Krysspublisert SU (deling) - phd - Ikke rør!