Ph.d.-program (doktorgrad)

Statsvitenskap

– Avhandling

En doktoravhandling kan enten leveres i form av en monografi eller en sammenstilling av flere, mindre vitenskapelige arbeider. Hva som er den beste avhandlingsformen for deg vil avhenge av tema for avhandlingen, fagfelt osv. og det er opp til deg, i samråd med veileder, å avgjøre hvilken avhandlingsform du skal benytte. Det anbefales at du avgjør dette tidlig i løpet. 


 

Avhandlinger

Du finner avhandlinger levert ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (og tidligere SVT) på NTNU Open.